Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

Veri tipi

genel nihai numaralandırma DataType

Bir Tensor öğelerin türünü bir enum olarak temsil eder.

Devralınan Yöntemler

Enum Değerleri

public static final DataType BOOL

Boole.

public static final DataType DOUBLE

64 bit çift duyarlıklı kayan nokta.

public static final DataType FLOAT

32 bit tek duyarlıklı kayan nokta.

genel statik nihai DataType INT32

32 bitlik işaretli tamsayı.

genel statik nihai DataType INT64

64 bitlik işaretli tamsayı.

genel statik nihai DataType STRING

Bir bayt dizisi.

TensorFlow, rastgele bir bayt dizisi için STRING türünü kullanır.

genel statik nihai DataType UINT8

8 bitlik işaretsiz tamsayı.