Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

Yürütme Ortamı

genel arabirim Yürütme Ortamı
Bilinen Dolaylı Alt Sınıflar

TensorFlow Operation oluşturmak ve yürütmek için bir ortam tanımlar.

Kamusal Yöntemler

soyut OperationBuilder
opBuilder (Dize türü, Dize adı)
Yeni bir Operation oluşturmak için bir inşaatçı döndürür.

Kamusal Yöntemler

genel özet OperationBuilder opBuilder (Dize türü, Dize adı)

Yeni bir Operation oluşturmak için bir inşaatçı döndürür.

Parametreler
tip İşlemin (yani, gerçekleştirilecek hesaplamayı tanımlar)
isim Bu ortam kapsamında oluşturulan İşleme başvurmak için.
İadeler