Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

Sunucu

genel son sınıf Sunucu

Dağıtılmış eğitimde kullanım için işlem içi bir TensorFlow sunucusu.

Bir Server örneği, dağıtılmış eğitime katılabilen bir dizi cihazı ve bir Session hedefini içerir. Bir sunucu (bir ClusterSpec tarafından belirtilen) bir kümeye aittir ve adlandırılmış bir işteki belirli bir göreve karşılık gelir. Sunucu, aynı kümedeki diğer herhangi bir sunucuyla iletişim kurabilir.start() çağrılana kadar sunucu herhangi bir istek sunmayacaktır. stop() veyaclose() çağrıldığında sunucu, istekleri sunmayı stop() . Closeclose() yönteminin çalışıyorsa sunucuyu durduracağını unutmayın.

UYARI: Bir Server ,close() çağrısı yapılarak açıkça serbest bırakılması gereken kaynaklara sahiptir.

Bir Server örnekleri iş parçacığı açısından güvenlidir.

Örnek kullanarak:

import org.tensorflow.Server;
 import org.tensorflow.distruntime.ClusterDef;
 import org.tensorflow.distruntime.JobDef;
 import org.tensorflow.distruntime.ServerDef;

 ClusterDef clusterDef = ClusterDef.newBuilder()
   .addJob(JobDef.newBuilder()
   .setName("worker")
   .putTasks(0, "localhost:4321")
   .build()
 ).build();

 ServerDef serverDef = ServerDef.newBuilder()
   .setCluster(clusterDef)
   .setJobName("worker")
   .setTaskIndex(0)
   .setProtocol("grpc")
 .build();

 try (Server srv = new Server(serverDef.toByteArray())) {
   srv.start();
   srv.join();
 
 }

Kamu İnşaatçılar

Sunucu (bayt [] serverDef)
Yeni bir sunucu örneği oluşturur.

Kamusal Yöntemler

senkronize boşluk
kapat ()
İşlem içi bir TensorFlow sunucusunu yok edin, belleği serbest bırakır.
geçersiz
katılmak ()
Sunucu başarıyla durdurulana kadar engeller.
senkronize boşluk
başlangıç ()
İşlem içi bir TensorFlow sunucusunu başlatır.
senkronize boşluk
durdur ()
İşlem içi bir TensorFlow sunucusunu durdurur.

Devralınan Yöntemler

Kamu İnşaatçılar

genel Sunucu (bayt [] serverDef)

Yeni bir sunucu örneği oluşturur.

Parametreler
serverDef Serileştirilmiş ServerDef protokol arabelleği olarak belirtilen sunucu tanımı.

Kamusal Yöntemler

genel senkronize geçersiz kapatma ()

İşlem içi bir TensorFlow sunucusunu yok edin, belleği serbest bırakır.

Atar
Kesilen İstisna

genel geçersiz birleştirme ()

Sunucu başarıyla durdurulana kadar engeller.

genel senkronize boşluk başlangıcı ()

İşlem içi bir TensorFlow sunucusunu başlatır.

genel olarak senkronize edilmiş geçersiz durdurma ()

İşlem içi bir TensorFlow sunucusunu durdurur.