DatasetToGraphV2

publiczna klasa końcowa DatasetToGraphV2

Zwraca zserializowany GraphDef reprezentujący „input_dataset”.

Zwraca reprezentację graficzną dla „input_dataset”.

Klasy zagnieżdżone

klasa DatasetToGraphV2.Options Atrybuty opcjonalne dla DatasetToGraphV2

Metody publiczne

Dane wyjściowe <String>
asOutput ()
Zwraca symboliczny uchwyt tensora.
statyczny DatasetToGraphV2
create ( zakres zakresu, operand <?> inputDataset, opcje ... opcje)
Factory, aby utworzyć klasę opakowującą nową operację DatasetToGraphV2.
static DatasetToGraphV2.Options
externalStatePolicy (długi externalStatePolicy)
Dane wyjściowe <String>
wykres ()
Graficzna reprezentacja zestawu danych (w postaci serializowanej GraphDef).
static DatasetToGraphV2.Options
stripDeviceAssignment (Boolean stripDeviceAssignment)

Dziedziczone metody

Metody publiczne

public Output <String> asOutput ()

Zwraca symboliczny uchwyt tensora.

Dane wejściowe do operacji TensorFlow są danymi wyjściowymi innej operacji TensorFlow. Ta metoda służy do uzyskania symbolicznego uchwytu, który reprezentuje obliczenia danych wejściowych.

public static DatasetToGraphV2 create ( zakres zakresu, operand <?> inputDataset, opcje ... opcje)

Factory, aby utworzyć klasę opakowującą nową operację DatasetToGraphV2.

Parametry
zakres obecny zakres
inputDataset Wariant tensor reprezentujący zbiór danych, dla którego ma zostać zwrócona reprezentacja wykresu.
opcje zawiera opcjonalne wartości atrybutów
Zwroty
  • nowe wystąpienie DatasetToGraphV2

public static DatasetToGraphV2.Options externalStatePolicy (Long externalStatePolicy)

publicznego wyjściowa <String> wykres ()

Graficzna reprezentacja zestawu danych (w postaci serializowanej GraphDef).

public static DatasetToGraphV2.Options stripDeviceAssignment (Boolean stripDeviceAssignment)