Operand

publiczny interfejs Operand
Znane podklasy pośrednie

Interfejs implementowany przez operandy operacji TensorFlow.

Przykładowe użycie:

// The "decodeJpeg" operation can be used as an operand to the "cast" operation
 Operand<UInt8> decodeJpeg = ops.image().decodeJpeg(...);
 ops.math().cast(decodeJpeg, DataType.FLOAT);

 // The output "y" of the "unique" operation can be used as an operand to the "cast" operation
 Output<Integer> y = ops.array().unique(...).y();
 ops.math().cast(y, Float.class);

 // The "split" operation can be used as operand list to the "concat" operation
 Iterable<? extends Operand<Float>> split = ops.array().split(...);
 ops.array().concat(0, split);
 

Metody publiczne

streszczenie Output <T>
asOutput ()
Zwraca symboliczny uchwyt tensora.

Metody publiczne

public abstract Output <T> asOutput ()

Zwraca symboliczny uchwyt tensora.

Dane wejściowe do operacji TensorFlow są danymi wyjściowymi innej operacji TensorFlow. Ta metoda służy do uzyskania symbolicznego uchwytu, który reprezentuje obliczenia danych wejściowych.

Zobacz też