ResourceScatterNdMax

public final class ResourceScatterNdMax

Klasy zagnieżdżone

klasa ResourceScatterNdMax.Options Atrybuty opcjonalne dla ResourceScatterNdMax

Metody publiczne

static <T rozciąga numerycznym U> ResourceScatterNdMax
tworzenie ( Zakres zakres, Argument <?> ref, Argument <T> indeksy, Argument <U> Uaktualnienia, Opcje ... opcje)
Fabryczna metoda tworzenia klasy opakowującej nową operację ResourceScatterNdMax.
statyczne ResourceScatterNdMax.Options
useLocking (logiczna useLocking)

Metody odziedziczone

Metody publiczne

public static ResourceScatterNdMax tworzyć ( Scope zakres, operand <?> ref, Argument <T> indeksy, Argument <U> Uaktualnienia, Opcje ... opcje)

Fabryczna metoda tworzenia klasy opakowującej nową operację ResourceScatterNdMax.

Parametry
zakres obecny zakres
ref Uchwyt zasobów. Musi pochodzić z VarHandleOp.
indeksy Tensor. Musi być jednym z następujących typów: int32, int64. Tensor indeksów do ref.
aktualizacje Tensor. Musi mieć ten sam typ, co ref. Tensor wartości, których element mądry max jest przyjmowany z ref
opcje przenosi opcjonalne wartości atrybutów
Zwroty
  • nowa instancja ResourceScatterNdMax

public static ResourceScatterNdMax.Options useLocking (Boolean useLocking)

Parametry
użyj blokowania Opcjonalny bool. Domyślnie jest to prawda. Jeśli True, przypisanie będzie chronione przez zamek; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniejszą rywalizację.