Operand

interfejs publiczny Operand
Znane podklasy pośrednie

Interfejs zaimplementowany przez operands operacji TensorFlow.

Przykładowe użycie:

// The "decodeJpeg" operation can be used as an operand to the "cast" operation
 Operand<UInt8> decodeJpeg = ops.image().decodeJpeg(...);
 ops.math().cast(decodeJpeg, DataType.FLOAT);

 // The output "y" of the "unique" operation can be used as an operand to the "cast" operation
 Output<Integer> y = ops.array().unique(...).y();
 ops.math().cast(y, Float.class);

 // The "split" operation can be used as operand list to the "concat" operation
 Iterable<? extends Operand<Float>> split = ops.array().split(...);
 ops.array().concat(0, split);
 

Metody publiczne

Streszczenie wyjściowe <T>
asoutput ()
Zwraca symboliczny uchwyt tensor.

Metody publiczne

Publiczne wyjście streszczenie <t> asoutput ()

Zwraca symboliczny uchwyt tensor.

Wejścia do operacji TensorFlow są wyjściami kolejnej operacji tensorflow. Ta metoda służy do uzyskania symbolicznego uchwytu reprezentującego obliczenie wejścia.