דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

tfds.builder

מקור צפה על GitHub

המאחזרת tfds.core.DatasetBuilder לפי שם מחרוזת.

השתמשו במחברות

המשמש הדרכות

name str , השם הרשום של DatasetBuilder (שם המחלקה כמו במקרה גמל או נחש: MyDataset או my_dataset ). זה יכול להיות גם 'dataset_name' או 'dataset_name/config_name' עבור מערכי נתונים עם BuilderConfig ים. מטעמי נוחיות, מחרוזת זו עשויה לכלול טיעוני מילת מופרדים בפסיק עבור הקבלן. לדוגמא 'foo_bar/a=True,b=3' אשתמש FooBar במערך עובר טיעוני מילת a=True ו- b=3 (עבור בונים עם configs, זה יהיה 'foo_bar/zoo/a=True,b=3' להשתמש 'zoo' config ולהעביר את הטיעונים מילת בונה a=True ו- b=3 ).
**builder_init_kwargs dict של טיעונים מילת עבר DatasetBuilder . אלו יחליפו טיעוני מילה עברו name , אם בכלל.

tfds.core.DatasetBuilder .

DatasetNotFoundError אם name אינו מוכר.