יש שאלה? התחבר לקהילה בפורום הביקור של TensorFlow

tfds.core.gcs_path

Returns the GCS URI path.

*relative_path Eventual relative path in the bucket.

path The GCS uri.