יש שאלה? התחבר לקהילה בפורום הביקור של TensorFlow

tfds.download.ExtractMethod

The extraction method to use to pre-process a downloaded file.

BZIP2 <ExtractMethod.BZIP2: 6>
GZIP <ExtractMethod.GZIP: 4>
NO_EXTRACT <ExtractMethod.NO_EXTRACT: 1>
TAR <ExtractMethod.TAR: 2>
TAR_GZ <ExtractMethod.TAR_GZ: 3>
TAR_GZ_STREAM <ExtractMethod.TAR_GZ_STREAM: 8>
TAR_STREAM <ExtractMethod.TAR_STREAM: 7>
ZIP <ExtractMethod.ZIP: 5>