Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Moduł: tfds

Wyświetl źródło na GitHub

tensorflow_datasets ( tfds ) definiuje zbiór zestawów danych gotowych do użycia z TensorFlow.

Każdy zestaw danych jest zdefiniowany jako tfds.core.DatasetBuilder , który zawiera logikę pobierania zestawu danych i tworzenia potoku wejściowego, a także zawiera dokumentację zestawu danych (wersja, podziały, liczba przykładów itp.).

Główne punkty wejścia do biblioteki to:

Dokumentacja:

Moduły

moduł core : API do definiowania zbiorów danych.

moduł decode : publiczny interfejs API dekodera.

moduł download : tfds.download.DownloadManager API.

moduł features : tfds.features.FeatureConnector API definiujące typy funkcji.

testing modułu: narzędzia badawcze.

moduł units : definiuje stałe wygody / funkcje konwersji różnych jednostek.

moduł visualization : narzędzia Visualizer.

Zajęcia

class GenerateMode : Enum jak traktować istniejące wcześniej pobrania i dane.

class ImageFolder : Ogólny zbiór danych klasyfikacji obrazu utworzony z katalogu manual.

class ReadConfig : konfiguruje potok odczytu danych wejściowych.

class Split : Enum dla podziałów zbioru danych.

class TranslateFolder : Ogólny zbiór danych tłumaczenia tekstu utworzony z katalogu podręcznika.

Funkcje

as_numpy(...) : Konwertuje tf.data.Dataset na tf.data.Dataset zestaw tablic NumPy.

builder(...) : tfds.core.DatasetBuilder według nazwy ciągu.

builder_cls(...) : tfds.core.DatasetBuilder klasę tfds.core.DatasetBuilder według nazwy ciągu.

disable_progress_bar(...) : Wyłączony pasek postępu Tqdm.

is_dataset_on_gcs(...) : jeśli zbiór danych jest dostępny w zasobniku GCS gs: // tfds-data / datasets.

list_builders(...) : Zwraca nazwy ciągów wszystkich tfds.core.DatasetBuilder .

load(...) : ładuje nazwany zestaw danych do tf.data.Dataset .

show_examples(...) : Wizualizuj obrazy (i etykiety) z zestawu danych klasyfikacji obrazów.

show_statistics(...) : Wyświetl statystyki zestawów danych w notatniku Colab / Jupyter.

Inni członkowie

  • __version__ = '3.2.1'