Mô hình TensorFlow.js

Khám phá các mô hình được đào tạo trước để thêm thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và các tác vụ ML phổ biến khác vào các ứng dụng dựa trên trình duyệt và web của bạn.

Tầm nhìn

Phân tích các tính năng trong hình ảnh và video. Mở khóa trải nghiệm thời gian thực mới trong trình duyệt.

phân loại hình ảnh

Phân loại hình ảnh bằng nhãn từ cơ sở dữ liệu ImageNet (MobileNet).

phát hiện đối tượng

Bản địa hóa và xác định nhiều đối tượng trong một hình ảnh (Coco SSD).

phân đoạn ngữ nghĩa

Chạy phân đoạn ngữ nghĩa trong trình duyệt (DeepLab).

Thân hình

Phát hiện các điểm và tư thế chính trên khuôn mặt, bàn tay và cơ thể bằng các mô hình từ MediaPipe trở lên, được tối ưu hóa cho JavaScript và Node.js.

Nhận diện khuôn mặt đơn giản

Phát hiện khuôn mặt trong hình ảnh bằng kiến ​​trúc Bộ dò ảnh một lần với bộ mã hóa tùy chỉnh (Blazeface).

Phát hiện mốc khuôn mặt

Dự đoán 486 mốc khuôn mặt 3D để suy ra hình học bề mặt gần đúng của khuôn mặt người.

phát hiện tư thế

API phát hiện tư thế hợp nhất để sử dụng một trong ba mô hình giúp phát hiện các tư thế không điển hình và chuyển động nhanh của cơ thể với hiệu suất thời gian thực.

phân khúc cơ thể

Phân đoạn người và các bộ phận cơ thể trong thời gian thực.

Phát hiện tư thế tay

Máy dò lòng bàn tay và mô hình theo dõi ngón tay trên xương bàn tay. Dự đoán 21 điểm chính của ván bài 3D cho mỗi ván bài được phát hiện.

Ước tính độ sâu chân dung

Ước tính bản đồ độ sâu cho một hình ảnh chân dung của một người.

Chữ

Kích hoạt NLP trong ứng dụng web của bạn bằng sức mạnh của BERT và các kiến ​​trúc bộ mã hóa Transformer khác.

Trả lời câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên

Trả lời các câu hỏi dựa trên nội dung của một đoạn văn bản nhất định bằng cách sử dụng BERT.

Phát hiện độc tính văn bản

Cho điểm tác động nhận thức mà một nhận xét có thể có đối với cuộc trò chuyện, từ "Rất độc hại" đến "Rất lành mạnh" (Độc tính).

Bộ mã hóa câu phổ quát

Mã hóa văn bản thành các phần nhúng cho các tác vụ NLP, chẳng hạn như phân loại tình cảm và độ tương tự của văn bản (Bộ mã hóa câu chung).

âm thanh

Phân loại âm thanh để phát hiện âm thanh và kích hoạt một hành động trong ứng dụng web của bạn.

Nhận dạng lệnh bằng giọng nói

Phân loại các đoạn âm thanh dài 1 giây từ tập dữ liệu lệnh lời nói (speech-commands).

Tổng quan

Tìm thêm các mô hình TensorFlow.js có thể sử dụng ngay lập tức.

Phân loại KNN

Tiện ích để tạo bộ phân loại bằng thuật toán K-Nearest-Neighbors. Có thể được sử dụng để học chuyển giao.