GpuDelegateFactory

klasa publiczna GpuDelegateFactory

Klasy zagnieżdżone

klasa Opcje GpuDelegateFactory Deleguj opcje.

Konstruktorzy publiczni

Metody publiczne

Delegat
utwórz ( RuntimeFlavor runtimeFlavor)
Utwórz Delegate dla danego RuntimeFlavor .

Metody dziedziczone

Konstruktorzy publiczni

publiczna fabryka GpuDelegate ()

public GpuDelegateFactory (opcje GpuDelegateFactory.Options )

Parametry
opcje

Metody publiczne

public Delegat utwórz ( RuntimeFlavor runtimeFlavor)

Utwórz Delegate dla danego RuntimeFlavor .

Uwaga dla programistów wdrażających ten interfejs: Obecnie TF Lite w Usługach Google Play nie obsługuje delegatów zewnętrznych (dostarczonych przez programistę). Odpowiednio można oczekiwać, że implementacje tej metody zostaną wywołane za pomocą RuntimeFlavor.APPLICATION .

Parametry
czas działania Smak