הפניה אחראית ל-AI API

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

תיעוד ההפניה ל-API מספק מידע מפורט עבור המחלקות והשיטות עבור הספריות תחת חבילת הכלים Responsible AI.