TFETensorKolu

public class TFETensorHandle : _AnyTensorHandle
extension TFETensorHandle: Equatable

Bir C işaretçisini TensorHandle'a sarmalayan sınıf. Bu sınıf, TensorHandle'ın sahibidir ve onu yok etmekten sorumludur.

 • beyanname

  public init(_owning base: CTensorHandle)
 • Altta yatan boyut sayısı Tensor .

  beyanname

  public var rank: Int { get }
 • Temel şekli Tensor .

  beyanname

  public var shape: TensorShape { get }
 • beyanname

  public var backend: Device.Backend { get }
 • beyanname

  public var valueDescription: String { get }
 • beyanname

  static func tfDataTypeAsString(_ cDataType: TF_DataType) -> String
 • Temeldeki tensörler eşitse true döndürür.

  beyanname

  func elementsEqual(_ other: TFETensorHandle) -> Bool