TFETensör Kolu

public class TFETensorHandle : _AnyTensorHandle
extension TFETensorHandle: Equatable

Bir C işaretçisini TensorHandle'a saran sınıf. Bu sınıf TensorHandle'ın sahibidir ve onu yok etmekten sorumludur.

 • beyan

  public init(_owning base: CTensorHandle)
 • Temel Tensor boyut sayısı.

  beyan

  public var rank: Int { get }
 • Temel Tensor şekli.

  beyan

  public var shape: TensorShape { get }
 • beyan

  public var backend: Device.Backend { get }
 • beyan

  public var valueDescription: String { get }
 • beyan

  static func tfDataTypeAsString(_ cDataType: TF_DataType) -> String
 • Temel tensörler eşitse true değerini döndürür.

  beyan

  func elementsEqual(_ other: TFETensorHandle) -> Bool