tensör

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
@frozen
public struct Tensor<Scalar> where Scalar : TensorFlowScalar
extension Tensor: Collatable
extension Tensor: CopyableToDevice
extension Tensor: AnyTensor
extension Tensor: ExpressibleByArrayLiteral
extension Tensor: CustomStringConvertible
extension Tensor: CustomPlaygroundDisplayConvertible
extension Tensor: CustomReflectable
extension Tensor: TensorProtocol
extension Tensor: TensorGroup
extension Tensor: ElementaryFunctions where Scalar: TensorFlowFloatingPoint
extension Tensor: VectorProtocol where Scalar: TensorFlowFloatingPoint
extension Tensor: Mergeable where Scalar: TensorFlowFloatingPoint
extension Tensor: Equatable where Scalar: Equatable
extension Tensor: Codable where Scalar: Codable
extension Tensor: AdditiveArithmetic where Scalar: Numeric
extension Tensor: PointwiseMultiplicative where Scalar: Numeric
extension Tensor: Differentiable & EuclideanDifferentiable where Scalar: TensorFlowFloatingPoint
extension Tensor: DifferentiableTensorProtocol
where Scalar: TensorFlowFloatingPoint

Vektörlerin ve matrislerin potansiyel olarak daha yüksek boyutlara genelleştirilmesi olan çok boyutlu bir öğe dizisi.

Genel parametre Scalar (örneğin tensörünün skaler türünü tarif Int32 , Float , vb).

 • Altta yatan TensorHandle .

  Not

  handle kullanıcı tanımlı op izin geneldir ancak normalde kullanılmamalıdır.

  beyanname

  public let handle: TensorHandle<Scalar>
 • beyanname

  public init(handle: TensorHandle<Scalar>)
 • Bir rank- belirli boyutlarına açar R birden rank- tensör (R-1) tensörlerle. Açar N birlikte bu yonga bu tensörü gelen tensör axis boyut, N , bu tensör en şekilden anlaşılmaktadır. Örneğin, şekli olan bir tensörünün verilen [A, B, C, D] :

  • Eğer axis == 0 sonra i dönen dizide inci tensör dilim self[i, :, :, :] ve dizideki her tensör şekle sahip olacaktır [B, C, D] . (Boyut boyunca çözdükten ki Not gitmiş farklı Tensor.split(numSplits:alongAxis) veya Tensor.split(sizes:alongAxis) ).
  • Eğer axis == 1 daha sonra i dönen dizide inci tensör dilim value[:, i, :, :] ve dizideki her tensör şekle sahip olacaktır [A, C, D] .
  • Vesaire.

  Bu tersidir Tensor.init(stacking:alongAxis:) .

  ön koşul

  axis aralığında olmalıdır [-rank, rank) , rank sağlanır tensörün sıralamasıdır.

  beyanname

  @differentiable
  public func unstacked(alongAxis axis: Int = 0) -> [Tensor]

  parametreler

  axis

  Yığının kaldırılacağı boyut. Negatif değerler etrafı sarar.

  Geri dönüş değeri

  Yığınlanmamış tensörleri içeren dizi.

 • Bir tensörü çoklu tensörlere böler. Tensör boyut boyunca bölünmüş olan axis içine count küçük tensörlerle. Bu gerektirir count eşit bölme shape[axis] .

  Örneğin:

  // 'value' is a tensor with shape [5, 30]
  // Split 'value' into 3 tensors along dimension 1:
  let parts = value.split(count: 3, alongAxis: 1)
  parts[0] // has shape [5, 10]
  parts[1] // has shape [5, 10]
  parts[2] // has shape [5, 10]
  

  ön koşul

  count boyutuna boyutu parçalanmalı axis eşit.

  ön koşul

  axis aralığında olmalıdır [-rank, rank) , rank sağlanır tensörün sıralamasıdır.

  beyanname

  @differentiable
  public func split(count: Int, alongAxis axis: Int = 0) -> [Tensor]

  parametreler

  count

  Oluşturulacak bölme sayısı.

  axis

  Bu tensörün bölüneceği boyut. Negatif değerler etrafı sarar.

  Geri dönüş değeri

  Tensörler bölümünü içeren bir dizi.

 • Bir tensörü çoklu tensörlere böler. Tensör ayrılmıştır sizes.shape[0] adet. Şekli i -inci birim boyutu boyunca hariç olmak üzere bu tensörü ile aynı şekle sahip axis boyutudur sizes[i] .

  Örneğin:

  // 'value' is a tensor with shape [5, 30]
  // Split 'value' into 3 tensors with sizes [4, 15, 11] along dimension 1:
  let parts = value.split(sizes: Tensor<Int32>([4, 15, 11]), alongAxis: 1)
  parts[0] // has shape [5, 4]
  parts[1] // has shape [5, 15]
  parts[2] // has shape [5, 11]
  

  ön koşul

  Değerler sizes boyut büyüklüğüne kadar ilave gerekir axis .

  ön koşul

  axis aralığında olmalıdır [-rank, rank) , rank sağlanır tensörün sıralamasıdır.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func split(sizes: Tensor<Int32>, alongAxis axis: Int = 0) -> [Tensor]

  parametreler

  sizes

  Her bölmenin boyutunu içeren 1-D tensör.

  axis

  Bu tensörün bölüneceği boyut. Negatif değerler etrafı sarar.

  Geri dönüş değeri

  Tensör parçalarını içeren dizi.

 • beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func split(sizes: [Int], alongAxis axis: Int = 0) -> [Tensor]
 • Bu tensörün döşenmesiyle oluşturulan kiremitli bir tensör döndürür.

  Bu yapıcı Bu tensör kopyalayan yeni tensörünü oluşturur multiples kez. İnşa tensör var i 'inci boyuta sahip self.shape[i] * multiples[i] elemanları ve bu tensör değerleri çoğaltılır multiples[i] boyunca kez i ' inci boyut. Örneğin, döşeme [abcd] ile [2] üretir [abcdabcd] .

  ön koşul

  Beklenen rank katları olmalıdır 1 .

  ön koşul

  Şekli multiples olmalıdır [tensor.rank] .

  ön koşul

  Tüm skalerler multiples olmayan negatif olmalıdır.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func tiled(multiples: [Int]) -> Tensor
 • Bu tensörün döşenmesiyle oluşturulan kiremitli bir tensör döndürür.

  Bu yapıcı Bu tensör kopyalayan yeni tensörünü oluşturur multiples kez. İnşa tensör var i 'inci boyuta sahip self.shape[i] * multiples[i] elemanları ve bu tensör değerleri çoğaltılır multiples[i] boyunca kez i ' inci boyut. Örneğin, döşeme [abcd] ile [2] üretir [abcdabcd] .

  ön koşul

  Beklenen rank katları olmalıdır 1 .

  ön koşul

  Şekli multiples olmalıdır [tensor.rank] .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func tiled(multiples: Tensor<Int32>) -> Tensor
 • Belirtilen şekline yeniden şekillendirme Tensor .

  ön koşul

  Skaler sayısı yeni şekle uyuyor.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func reshaped<T>(like other: Tensor<T>) -> Tensor where T : TensorFlowScalar
 • Belirtilen şekle yeniden şekillendirin.

  ön koşul

  Skaler sayısı yeni şekle uyuyor.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func reshaped(to newShape: TensorShape) -> Tensor
 • Belirtilen için yeniden şekillendirme Tensor bir şeklini temsil eden.

  ön koşul

  Skaler sayısı yeni şekle uyuyor.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func reshaped(toShape newShape: Tensor<Int32>) -> Tensor
 • 1-D içine çökmüş tensör bir kopyasını döndürür Tensor satır-majör sırayla.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func flattened() -> Tensor
 • Şekil genişletilmiş döner Tensor belirtilen şekil indeksleri sokulur 1 boyutunda.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func expandingShape(at axes: Int...) -> Tensor
 • Şekil genişletilmiş döner Tensor belirtilen şekil indeksleri sokulur 1 boyutunda.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func expandingShape(at axes: [Int]) -> Tensor
 • Bir rütbe-kaldırdı İade Tensor 1 lider boyutuyla.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func rankLifted() -> Tensor
 • Belirtilen boyut 1 boyutlarını bir tensör şeklinden kaldırır. Boyut belirtilmezse, boyut 1'in tüm boyutları kaldırılacaktır.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func squeezingShape(at axes: Int...) -> Tensor
 • Belirtilen boyut 1 boyutlarını bir tensör şeklinden kaldırır. Boyut belirtilmezse, boyut 1'in tüm boyutları kaldırılacaktır.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func squeezingShape(at axes: [Int]) -> Tensor
 • Belirtilen sırada izin verilen boyutlara sahip, transpoze edilmiş bir tensör döndürür.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func transposed(permutation: Tensor<Int32>) -> Tensor
 • Belirtilen sırada izin verilen boyutlara sahip, transpoze edilmiş bir tensör döndürür.

  beyanname

  @available(*, deprecated, renamed: "transposed(permutation:﹚")
  @differentiable(wrt: self)
  public func transposed(withPermutations permutations: Tensor<Int32>) -> Tensor
 • Belirtilen sırada izin verilen boyutlara sahip, transpoze edilmiş bir tensör döndürür.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func transposed(permutation: [Int]) -> Tensor
 • Belirtilen sırada izin verilen boyutlara sahip, yeri değiştirilmiş bir tensör döndürür.

  beyanname

  @available(*, deprecated, renamed: "transposed(permutation:﹚")
  @differentiable(wrt: self)
  public func transposed(withPermutations permutations: [Int]) -> Tensor
 • Belirtilen sırada izin verilen boyutlara sahip, transpoze edilmiş bir tensör döndürür.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func transposed(permutation: Int...) -> Tensor
 • Belirtilen sırada izin verilen boyutlara sahip, transpoze edilmiş bir tensör döndürür.

  beyanname

  @available(*, deprecated, renamed: "transposed(permutation:﹚")
  @differentiable(wrt: self)
  public func transposed(withPermutations permutations: Int...) -> Tensor
 • Boyutları ters sırada izin verilen yer değiştirmiş bir tensör döndürür.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func transposed() -> Tensor
 • Belirtilen boyutları ters çevrilmiş bir tensör döndürür.

  ön koşul

  Her bir değer axes aralığı içinde olmalıdır -rank..<rank .

  ön koşul

  Hiçbir çoğaltılması olmalı axes .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func reversed(inAxes axes: Tensor<Int32>) -> Tensor
 • Belirtilen boyutları ters çevrilmiş bir tensör döndürür.

  ön koşul

  Her bir değer axes aralığı içinde olmalıdır -rank..<rank .

  ön koşul

  Hiçbir çoğaltılması olmalı axes .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func reversed(inAxes axes: [Int]) -> Tensor
 • Belirtilen boyutları ters çevrilmiş bir tensör döndürür.

  ön koşul

  Her bir değer axes aralığı içinde olmalıdır -rank..<rank .

  ön koşul

  Hiçbir çoğaltılması olmalı axes .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func reversed(inAxes axes: Int...) -> Tensor
 • Belirtilen eksen boyunca birleştirilmiş bir tensör döndürür.

  ön koşul

  Tensörler, belirtilen eksen dışında aynı boyutlara sahip olmalıdır.

  ön koşul

  Eksen aralığı içinde olmalıdır -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable
  public func concatenated(with other: Tensor, alongAxis axis: Int = 0) -> Tensor
 • Birleştirme operatörü.

  Not

  ++ Swift içinde bulunmayan bir özel operatör olduğunu, ancak Haskell / Scala yapar. Eklenmesi önemsiz bir dil değişikliği değildir ve tartışmalı olabilir. Varlığı / adlandırma ++ sonraki bir API tasarım aşamasında tartışılacaktır.

  beyanname

  @differentiable
  public static func ++ (lhs: Tensor, rhs: Tensor) -> Tensor
 • De giriş dilimleri bir araya getirerek bir tensörünün döndürür indices boyunca axis boyut

  0-D (skalar) için indices :

  result[p_0,     ..., p_{axis-1},
      p_{axis + 1}, ..., p_{N-1}] =
  self[p_0,     ..., p_{axis-1},
     indices,
     p_{axis + 1}, ..., p_{N-1}]
  

  1-D (vektör) için indices :

  result[p_0,     ..., p_{axis-1},
      i,
      p_{axis + 1}, ..., p_{N-1}] =
  self[p_0,     ..., p_{axis-1},
     indices[i],
     p_{axis + 1}, ..., p_{N-1}]
  

  Genel durumda, aşağıdaki durumlarda ortaya çıkan bir tensör üretir:

  result[p_0,       ..., p_{axis-1},
      i_{batch\_dims}, ..., i_{M-1},
      p_{axis + 1},  ..., p_{N-1}] =
  self[p_0,       ..., p_{axis-1},
     indices[i_0,   ..., i_{M-1}],
     p_{axis + 1},  ..., p_{N-1}]
  

  burada N = self.rank ve M = indices.rank .

  Elde edilen tensörünün şekli: self.shape[..<axis] + indices.shape + self.shape[(axis + 1)...] .

  Not

  CPU'da, aralık dışı bir dizin bulunursa bir hata atılır. GPU'da, aralık dışı bir dizin bulunursa, karşılık gelen çıkış değerlerinde bir 0 saklanır.

  ön koşul

  axis aralığında olmalıdır [-rank, rank) .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func gathering<Index: TensorFlowIndex>(
   atIndices indices: Tensor<Index>,
   alongAxis axis: Int = 0
  ) -> Tensor

  parametreler

  indices

  Toplanacak endeksleri içerir.

  axis

  Toplanacak boyut. Negatif değerler etrafı sarar.

  Geri dönüş değeri

  Toplanan tensör.

 • De döndürür, bu tensörünün dilimleri indices boyunca axis boyut, birinci göz ardı ederken batchDimensionCount boyutları bu toplu boyutlarına karşılık gelir. Toplama, toplu olmayan ilk boyut boyunca gerçekleştirilir.

  Gerçekleştirir benzer işlevsellik gathering elde edilen tensör şekli şimdi olması dışında, shape[..<axis] + indices.shape[batchDimensionCount...] + shape[(axis + 1)...] .

  ön koşul

  axis aralığında olmalıdır -rank..<rank da daha büyük olması ya da eşit ise batchDimensionCount .

  ön koşul

  batchDimensionCount az olmalıdır indices.rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func batchGathering<Index: TensorFlowIndex>(
   atIndices indices: Tensor<Index>,
   alongAxis axis: Int = 1,
   batchDimensionCount: Int = 1
  ) -> Tensor

  parametreler

  indices

  Toplanacak endeksleri içerir.

  axis

  Toplanacak boyut. Negatif değerler etrafı sarar.

  batchDimensionCount

  Yok sayılacak önde gelen parti boyutlarının sayısı.

  Geri dönüş değeri

  Toplanan tensör.

 • Girdiye sağlanan boole maskesini uyguladıktan sonra değerleri toplayarak bir tensör döndürür.

  Örneğin:

  // 1-D example
  // tensor is [0, 1, 2, 3]
  // mask is [true, false, true, false]
  tensor.gathering(where: mask) // is [0, 2]
  
  // 2-D example
  // tensor is [[1, 2], [3, 4], [5, 6]]
  // mask is [true, false, true]
  tensor.gathering(where: mask) // is [[1, 2], [5, 6]]
  

  Genel olarak ise 0 < mask.rank = K <= tensor.rank ve mask 'nin şekli ilk K boyutları eşleşmelidir tensor s şekli'. Sonra var: tensor.gathering(where: mask)[i, j1, ..., jd] = tensor[i1, ..., iK, j1, ..., jd] , nereye [i1, ..., iK] olduğu i inci true giriş mask (satır ana düzeni).

  axis ile kullanılabilecek mask gelen maskelemek için eksenini gösterir. Bu durumda, axis + mask.rank <= tensor.rank ve mask 's shape must match the first eksen + mask.rank dimensions of the tensor` şekline.

  ön koşul

  mask : Bir skaler olamaz mask.rank != 0 .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func gathering(where mask: Tensor<Bool>, alongAxis axis: Int = 0) -> Tensor

  parametreler

  mask

  KD boolean tensör, K <= self.rank .

  axis

  İçinde eksenini temsil eden tam sayı tensörü 0-D self gelen maskelemek için, K + axis <= self.rank .

  Geri dönüş değeri

  (self.rank - K + 1) karşılık gelen bu tensör girişler tarafından doldurulan boyutlu tensör true değerler mask .

 • Bu tensördeki sıfır olmayan/gerçek değerlerin konumlarını döndürür.

  Koordinatlar, ilk boyutun (satırlar) sıfır olmayan öğelerin sayısını temsil ettiği ve ikinci boyutun (sütunlar) sıfır olmayan öğelerin koordinatlarını temsil ettiği 2 boyutlu bir tensörde döndürülür. Çıkış tensörünün şeklinin, bu tensörde kaç tane gerçek değer olduğuna bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Endeksler büyük satır sırasına göre çıktılanır.

  Örneğin:

  // 'input' is [[true, false], [true, false]]
  // 'input' has 2 true values and so the output has 2 rows.
  // 'input' has rank of 2, and so the second dimension of the output has size 2.
  input.nonZeroIndices() // is [[0, 0], [1, 0]]
  
  // 'input' is [[[ true, false], [ true, false]],
  //       [[false, true], [false, true]],
  //       [[false, false], [false, true]]]
  // 'input' has 5 true values and so the output has 5 rows.
  // 'input' has rank 3, and so the second dimension of the output has size 3.
  input.nonZeroIndices() // is [[0, 0, 0],
              //   [0, 1, 0],
              //   [1, 0, 1],
              //   [1, 1, 1],
              //   [2, 1, 1]]
  

  beyanname

  public func nonZeroIndices() -> Tensor<Int64>

  Geri dönüş değeri

  Bir şekle sahip bir tensör (num_true, rank(condition)) .

 • beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func broadcasted(toShape shape: Tensor<Int32>) -> Tensor
 • beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func broadcasted(to shape: TensorShape) -> Tensor
 • Belirtilen aynı şekle Yayın Tensor .

  ön koşul

  Belirtilen şekil yayın için uyumlu olmalıdır.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func broadcasted<OtherScalar>(like other: Tensor<OtherScalar>) -> Tensor where OtherScalar : TensorFlowScalar
 • beyanname

  public static func .= (lhs: inout Tensor, rhs: Tensor)
 • Her boyut için alt ve üst sınırlarla tanımlanan tensörden bir dilim çıkarır.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func slice(lowerBounds: [Int], upperBounds: [Int]) -> Tensor

  parametreler

  lowerBounds

  Her boyuttaki alt sınırlar.

  upperBounds

  Her boyutta üst sınırlar.

 • beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func slice(lowerBounds: Tensor<Int32>, sizes: Tensor<Int32>) -> Tensor
 • beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func slice(lowerBounds: [Int], sizes: [Int]) -> Tensor
 • beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public subscript(ranges: TensorRangeExpression...) -> Tensor { get set }
 • Her bir elemanının kontrol eder axes bir ekseni belirtir self ve başka türlü bir teşhis ile programı durdurur.

  beyanname

  func ensureValid(
   axes: Tensor<Int32>,
   function: StaticString = #function,
   file: StaticString = #file,
   line: UInt = #line
  )
 • Her bir elemanının kontrol eder axes bir ekseni belirtir self ve başka türlü bir teşhis ile programı durdurur.

  beyanname

  func ensureValid(
   axes: [Int],
   function: StaticString = #function,
   file: StaticString = #file,
   line: UInt = #line
  )
 • Çekler bu k eksenini gösterir self , aksi takdirde bir teşhis ile program durur.

  beyanname

  func ensureValid(
   axis k: Int,
   function: StaticString = #function,
   file: StaticString = #file,
   line: UInt = #line
  )
 • beyanname

  public init<BatchSamples: Collection>(collating samples: BatchSamples)
  where BatchSamples.Element == Self
 • Bir kopyasını oluşturur other verilen üzerinde Device .

  beyanname

  public init(copying other: Tensor, to device: Device)
 • Belirtilen şekle ve tekrarlanan tek bir skaler değere sahip bir tensör oluşturur.

  beyanname

  @available(*, deprecated, renamed: "init(repeating:shape:﹚")
  public init(shape: TensorShape, repeating repeatedValue: Scalar)

  parametreler

  shape

  Tensörün boyutları.

  repeatedValue

  Tekrarlanacak skaler değer.

 • Belirtilen şekle ve tekrarlanan tek bir skaler değere sahip bir tensör oluşturur.

  beyanname

  @differentiable
  public init(
   repeating repeatedValue: Scalar, shape: TensorShape,
   on device: Device = .default
  )

  parametreler

  repeatedValue

  Tekrarlanacak skaler değer.

  shape

  Tensörün boyutları.

 • Verilen skaleri tüm boyutlar 1 olacak şekilde belirli bir sıraya yayınlayarak bir tensör oluşturur.

  beyanname

  public init(broadcasting scalar: Scalar, rank: Int, on device: Device = .default)
 • Bir dizi tensörden (kendileri skaler olabilir) bir tensör oluşturur.

  beyanname

  @differentiable
  public init(_ elements: [Tensor])
 • Yığınlar tensors boyunca, axis cari tensör ve her tensör daha yüksek rütbe biri ile yeni bir tensör içine boyuta tensors .

  Verilen tensors her şekle sahip [A, B, C] ve tensors.count = N , sonra:

  • Eğer axis == 0 sonra elde edilen tensör şekle sahip olacaktır [N, A, B, C] .
  • Eğer axis == 1 daha sonra elde edilen tensör şekle sahip olacaktır [A, N, B, C] .
  • vesaire.

  Örneğin:

  // 'x' is [1, 4]
  // 'y' is [2, 5]
  // 'z' is [3, 6]
  Tensor(stacking: [x, y, z]) // is [[1, 4], [2, 5], [3, 6]]
  Tensor(stacking: [x, y, z], alongAxis: 1) // is [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
  

  Bu tersidir Tensor.unstacked(alongAxis:) .

  ön koşul

  Tüm tensörler aynı şekle sahip olmalıdır.

  ön koşul

  axis aralığında olmalıdır [-rank, rank) , rank sağlanır tensörün sıralamasıdır.

  beyanname

  @differentiable
  public init(stacking tensors: [Tensor], alongAxis axis: Int = 0)

  parametreler

  tensors

  Yığınlanacak tensörler.

  axis

  İstiflenecek boyut. Negatif değerler etrafı sarar.

  Geri dönüş değeri

  Yığılmış tensör.

 • Birleştirir tensors boyunca axis boyut.

  Verilen tensors[i].shape = [D0, D1, ... Daxis(i), ...Dn] , daha sonra birleştirilmiş sonucu olan şekil [D0, D1, ... Raxis, ...Dn] , burada Raxis = sum(Daxis(i)) . Kendisine, giriş tensörlerin veri boyunca birleştirilir axis boyut.

  Örneğin:

  // t1 is [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
  // t2 is [[7, 8, 9], [10, 11, 12]]
  Tensor(concatenating: [t1, t2]) // is [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12]]
  Tensor(concatenating: [t1, t2], alongAxis: 1) // is [[1, 2, 3, 7, 8, 9], [4, 5, 6, 10, 11, 12]]
  
  // t3 has shape [2, 3]
  // t4 has shape [2, 3]
  Tensor(concatenating: [t3, t4]) // has shape [4, 3]
  Tensor(concatenating: [t3, t4], alongAxis: 1) // has shape [2, 6]
  

  Not

  Kullandığınız düşünün yeni eksen boyunca birleştirerek ise Tensor.init(stacking:alongAxis:) .

  ön koşul

  Tüm tansörler aynı dereceye sahip olmalı ve dışındaki tüm boyutlar axis eşit olmalıdır.

  ön koşul

  axis aralığında olmalıdır [-rank, rank) , rank sağlanır tensörün sıralamasıdır.

  beyanname

  @differentiable
  public init(concatenating tensors: [Tensor], alongAxis axis: Int = 0)

  parametreler

  tensors

  Birleştirilecek tensörler.

  axis

  Birleştirilecek boyut. Negatif değerler etrafı sarar.

  Geri dönüş değeri

  Birleştirilmiş tensör.

 • Bu tensör elemanlarını other şeritlerde mask olduğu true .

  ön koşul

  self ve other zorunluluk aynı şekle sahip. Eğer self ve other sayıl, o zaman mask ayrıca skaler olmalıdır. Eğer self ve other daha seviye daha büyük olması ya da eşit 1 , daha sonra mask ya olmalıdır ile aynı şekle sahip self veya bir 1-D, Tensor şekilde mask.scalarCount == self.shape[0] .

  beyanname

  @differentiable(wrt: (self, other)
  ) public func replacing(with other: Tensor, where mask: Tensor<Bool>) -> Tensor
 • Fiziksel skaler tür azaltılmış hassasiyetse true döndürür.

  Şu anda, azaltılmış hassasiyet fiziksel sayısal tipleri yalnızca dahil BFloat16 .

  beyanname

  public var isReducedPrecision: Bool { get }
 • Verilen tensörle aynı cihaza ve hassasiyete sahip bir skaleri bir tensöre terfi eder.

  beyanname

  @differentiable
  public init(_ value: Scalar, deviceAndPrecisionLike tensor: Tensor)
 • İade bir kopyası self dönüştürülen BFloat16 fiziksel skaler tipi.

  beyanname

  public var toReducedPrecision: `Self` { get }
 • İade bir kopyası self dönüştürülür Scalar fiziksel skaler tipi.

  beyanname

  public var toFullPrecision: `Self` { get }
 • Boyutlarının sayı Tensor .

  beyanname

  public var rank: Int { get }
 • Şekli Tensor .

  beyanname

  public var shape: TensorShape { get }
 • Skaler sayısı Tensor .

 • beyanname

  public var scalarCount: Int { get }
 • Bir olarak temsil tensör sıralaması, Tensor<Int32> .

  beyanname

  public var rankTensor: Tensor<Int32> { get }
 • Bir olarak temsil tensör boyutları, Tensor<Int32> .

  beyanname

  public var shapeTensor: Tensor<Int32> { get }
 • Bir olarak temsil tensör skaler sayısı Tensor<Int32> .

  beyanname

  public var scalarCountTensor: Tensor<Int32> { get }
 • İade true ise rank 0 ve eşittir false aksi.

  beyanname

  public var isScalar: Bool { get }
 • İade tek skaler öğesi ise rank 0 ve eşittir nil aksi.

  beyanname

  public var scalar: Scalar? { get }
 • Skalere göre yeniden şekillendirin.

  ön koşul

  Tensörün tam olarak bir skaleri vardır.

  beyanname

  @differentiable
  public func scalarized() -> Scalar
 • beyanname

  public var array: ShapedArray<Scalar> { get }
 • beyanname

  @differentiable
  public var scalars: [Scalar] { get }
 • Skaler bir değerden 0-D tensör oluşturur.

  beyanname

  @differentiable
  public init(_ value: Scalar, on device: Device = .default)
 • Skalerden 1B tensör oluşturur.

  beyanname

  @differentiable
  public init(_ scalars: [Scalar], on device: Device = .default)
 • Skalerden 1B tensör oluşturur.

  beyanname

  public init<C: Collection>(
   _ vector: C, on device: Device = .default
  ) where C.Element == Scalar
 • Ana satır sırasına göre belirtilen şekle ve bitişik skalerlere sahip bir tensör oluşturur.

  ön koşul

  Şeklin boyutlarının çarpımı skaler sayısına eşit olmalıdır.

  beyanname

  @differentiable
  public init(shape: TensorShape, scalars: [Scalar], on device: Device = .default)

  parametreler

  shape

  Tensörün şekli.

  scalars

  Tensörün skaler içeriği.

 • Ana satır sırasına göre belirtilen şekle ve bitişik skalerlere sahip bir tensör oluşturur.

  ön koşul

  Şeklin boyutlarının çarpımı skaler sayısına eşit olmalıdır.

  beyanname

  public init(
   shape: TensorShape,
   scalars: UnsafeBufferPointer<Scalar>,
   on device: Device = .default
  )

  parametreler

  shape

  Tensörün şekli.

  scalars

  Tensörün skaler içeriği.

 • Ana satır sırasına göre belirtilen şekle ve bitişik skalerlere sahip bir tensör oluşturur.

  ön koşul

  Şeklin boyutlarının çarpımı skaler sayısına eşit olmalıdır.
 • Ana satır sırasına göre belirtilen şekle ve bitişik skalerlere sahip bir tensör oluşturur.

  ön koşul

  Şeklin boyutlarının çarpımı skaler sayısına eşit olmalıdır.

  beyanname

  public init<C: Collection>(
   shape: TensorShape, scalars: C, on device: Device = .default
  ) where C.Element == Scalar

  parametreler

  shape

  Tensörün şekli.

  scalars

  Tensörün skaler içeriği.

 • Bir dizi değişmezinin öğelerinin türü.

  beyanname

  public typealias ArrayLiteralElement = _TensorElementLiteral<Scalar>
 • Verilen öğelerle başlatılan bir tensör oluşturur.

  beyanname

  public init(arrayLiteral elements: _TensorElementLiteral<Scalar>...)
 • Tensörün metinsel bir temsili.

  Not

  Kullanım fullDescription tüm skalarlar gösteren olmayan hoş yazılı açıklaması.

  beyanname

  public var description: String { get }
 • Tensörün metinsel bir temsili. Eğer bir özetlenebilir açıklama döndürür summarize doğrudur ve eleman sayısı iki kat aşıyor edgeElementCount .

  beyanname

  public func description(
   lineWidth: Int = 80,
   edgeElementCount: Int = 3,
   summarizing: Bool = false
  ) -> String

  parametreler

  lineWidth

  Baskı için maksimum çizgi genişliği. Satır başına yazdırılacak skaler sayısını belirlemek için kullanılır.

  edgeElementCount

  Elemanların sayısı (üç nokta üzerinden önce ve sonra özetleme yazdırmak için ... ).

  summarizing

  Eğer doğruysa eleman sayısı iki kat aşarsa, açıklama özetlemek edgeElementCount .

 • Tüm skalerleri gösteren, tensörün tam, hoş yazdırılmamış metinsel gösterimi.

  beyanname

  public var fullDescription: String { get }
 • beyanname

  public var playgroundDescription: Any { get }
 • beyanname

  public var customMirror: Mirror { get }
 • Bu tensörü açıklayan açıklamalar.

  beyanname

  public var annotations: String { get }
 • Ek açıklamalar için bir takma ad.

  beyanname

  public var summary: String { get }
 • beyanname

  public init(_owning tensorHandles: UnsafePointer<CTensorHandle>?)
 • beyanname

  public init<C: RandomAccessCollection>(
   _handles: C
  ) where C.Element: _AnyTensorHandle
 • beyanname

  public init(_ array: ShapedArray<Scalar>, on device: Device = .default)
 • beyanname

  init(_xla: XLATensor)
 • beyanname

  init(_xlaHandle: UnsafeMutablePointer<OpaqueXLATensor>)
 • beyanname

  var xlaHandle: UnsafeMutablePointer<OpaqueXLATensor> { get }
 • beyanname

  var xlaTensor: XLATensor { get }

"Skaler": "Sayısal" olduğunda kullanılabilir

 • beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func unbroadcasted(toShape otherShape: Tensor<Int32>) -> Tensor
 • beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func unbroadcasted<OtherScalar>(like other: Tensor<OtherScalar>) -> Tensor where OtherScalar : TensorFlowScalar
 • beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func unbroadcasted(to shape: TensorShape) -> Tensor
 • Bir tensörün nasıl doldurulacağını belirleyen bir mod.

  beyanname

  public enum PaddingMode
 • Belirtilen dolgu boyutlarına göre sabitle doldurulmuş bir tensör döndürür.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func padded(forSizes sizes: [(before: Int, after: Int)], with value: Scalar = 0)
   -> Tensor
 • Belirtilen dolgu boyutlarına ve moduna göre dolgulu bir tensör döndürür.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func padded(forSizes sizes: [(before: Int, after: Int)], mode: PaddingMode) -> Tensor

"Skaler": "Sayısal" ve "Karşılaştırılabilir" olduğunda kullanılabilir

 • İade hesaplayarak Boole skalerler bir tensör lhs < rhs öğeye göre.

  beyanname

  public static func .< (lhs: Tensor, rhs: Tensor) -> Tensor<Bool>
 • İade hesaplayarak Boole skalerler bir tensör lhs <= rhs öğeye göre.

  beyanname

  public static func .<= (lhs: Tensor, rhs: Tensor) -> Tensor<Bool>
 • İade hesaplayarak Boole skalerler bir tensör lhs > rhs öğeye göre.

  beyanname

  public static func .> (lhs: Tensor, rhs: Tensor) -> Tensor<Bool>
 • Hesaplayarak İade Boole skalerler bir tensörünü lhs >= rhs öğeye göre.

  beyanname

  public static func .>= (lhs: Tensor, rhs: Tensor) -> Tensor<Bool>
 • İade hesaplayarak Boole skalerler bir tensör lhs < rhs öğeye göre.

  Not

  .< Destekler yayın.

  beyanname

  public static func .< (lhs: Scalar, rhs: Tensor) -> Tensor<Bool>
 • İade hesaplayarak Boole skalerler bir tensör lhs <= rhs öğeye göre.

  Not

  .<= Destekler yayın.

  beyanname

  public static func .<= (lhs: Scalar, rhs: Tensor) -> Tensor<Bool>
 • İade hesaplayarak Boole skalerler bir tensör lhs > rhs öğeye göre.

  Not

  .> Yayın destekler.

  beyanname

  public static func .> (lhs: Scalar, rhs: Tensor) -> Tensor<Bool>
 • Hesaplayarak İade Boole skalerler bir tensörünü lhs >= rhs öğeye göre.

  Not

  .>= Yayın destekler.

  beyanname

  public static func .>= (lhs: Scalar, rhs: Tensor) -> Tensor<Bool>
 • İade hesaplayarak Boole skalerler bir tensör lhs < rhs öğeye göre.

  Not

  .< Destekler yayın.

  beyanname

  public static func .< (lhs: Tensor, rhs: Scalar) -> Tensor<Bool>
 • İade hesaplayarak Boole skalerler bir tensör lhs <= rhs öğeye göre.

  Not

  .<= Destekler yayın.

  beyanname

  public static func .<= (lhs: Tensor, rhs: Scalar) -> Tensor<Bool>
 • İade hesaplayarak Boole skalerler bir tensör lhs > rhs öğeye göre.

  Not

  .> Yayın destekler.

  beyanname

  public static func .> (lhs: Tensor, rhs: Scalar) -> Tensor<Bool>
 • Hesaplayarak İade Boole skalerler bir tensörünü lhs >= rhs öğeye göre.

  Not

  .>= Yayın destekler.

  beyanname

  public static func .>= (lhs: Tensor, rhs: Scalar) -> Tensor<Bool>

"Skalar": "Equatable" olduğunda kullanılabilir

 • İade hesaplayarak Boole skalerler bir tensör lhs == rhs öğeye göre.

  Not

  .== destekler yayın.

  beyanname

  public static func .== (lhs: Tensor, rhs: Tensor) -> Tensor<Bool>
 • İade hesaplayarak Boole skalerler bir tensör lhs != rhs öğeye göre.

  Not

  .!= Destekler yayın.

  beyanname

  public static func .!= (lhs: Tensor, rhs: Tensor) -> Tensor<Bool>
 • İade hesaplayarak Boole skalerler bir tensör lhs == rhs öğeye göre.

  Not

  .== destekler yayın.

  beyanname

  public static func .== (lhs: Scalar, rhs: Tensor) -> Tensor<Bool>
 • İade hesaplayarak Boole skalerler bir tensör lhs != rhs öğeye göre.

  Not

  .!= Destekler yayın.

  beyanname

  public static func .!= (lhs: Scalar, rhs: Tensor) -> Tensor<Bool>
 • İade hesaplayarak Boole skalerler bir tensör lhs == rhs öğeye göre.

  Not

  .== destekler yayın.

  beyanname

  public static func .== (lhs: Tensor, rhs: Scalar) -> Tensor<Bool>
 • İade hesaplayarak Boole skalerler bir tensör lhs != rhs öğeye göre.

  Not

  .!= Destekler yayın.

  beyanname

  public static func .!= (lhs: Tensor, rhs: Scalar) -> Tensor<Bool>

"Scalar" olduğunda kullanılabilir: "TensorFlowFloatingPoint" ve "Equatable"

 • İade elemanları olmadığını gösteren Boole değerlerinin bir tensör self olanların yaklaşık olarak eşit olan other .

  ön koşul

  self ve other zorunluluk aynı şekilde olması.

  beyanname

  public func elementsAlmostEqual(
   _ other: Tensor,
   tolerance: Scalar = Scalar.ulpOfOne.squareRoot()
  ) -> Tensor<Bool>

"Scalar" olduğunda kullanılabilir: "TensorFlowFloatingPoint"

 • İade true tüm unsurları eğer self olanların yaklaşık olarak eşit olan other .

  ön koşul

  self ve other zorunluluk aynı şekilde olması.

  beyanname

  public func isAlmostEqual(
   to other: Tensor,
   tolerance: Scalar = Scalar.ulpOfOne.squareRoot()
  ) -> Bool

"Skalar": "TensorFlowNumeric" olduğunda kullanılabilir

 • Bu tensör için bir çapraz çoğaltma toplamı çalıştırır. Aynı çapraz çoğaltma toplamı, toplama katılan diğer cihazların her birinde gerçekleşmelidir.

  beyanname

  public mutating mutating func crossReplicaSum(_ scale: Double)

"Scalar" olduğunda kullanılabilir: "TensorFlowFloatingPoint"

"Skaler": "Sayısal" olduğunda kullanılabilir

 • Bir başka bir öğeye göre tip dönüştürme işlemini Bool tensörü.

  beyanname

  public init(_ other: Tensor<Bool>)
 • Başka bir öğeye göre dönüştürme gerçekleştirmek Tensor .

  beyanname

  @differentiable
  public init<OtherScalar>(_ other: Tensor<OtherScalar>) where OtherScalar : Numeric, OtherScalar : TensorFlowScalar

"Scalar" olduğunda kullanılabilir: "TensorFlowFloatingPoint"

"Skaler": "Sayısal" olduğunda kullanılabilir

 • Tüm skaler değerleri sıfıra ayarlanmış bir tensör oluşturur.

  beyanname

  public init(zeros shape: TensorShape, on device: Device = .default)

  parametreler

  shape

  Tensörün şekli.

 • Tüm skaler değerleri bire ayarlanmış bir tensör oluşturur.

  beyanname

  public init(ones shape: TensorShape, on device: Device = .default)

  parametreler

  shape

  Tensörün şekli.

 • Sağlanan tensörle aynı şekle ve türe sahip, tüm skalerleri sıfıra ayarlanmış bir tensör oluşturur.

  beyanname

  public init(zerosLike other: Tensor)

  parametreler

  other

  Şekli ve veri türü kullanılacak tensör.

 • Sağlanan tensörle aynı şekle ve türe sahip olana tüm skalerleri ayarlanmış bir tensör oluşturur.

  beyanname

  public init(onesLike other: Tensor)

  parametreler

  other

  Şekli ve veri türü kullanılacak tensör.

 • Bir başlangıç ​​değerinden bir bitiş değerine kadar, ancak bunu içermeyen, belirtilen miktarda adım adım bir diziyi temsil eden bir 1-D tensör oluşturur.

  beyanname

  public init(
   rangeFrom start: Scalar, to end: Scalar, stride: Scalar,
   on device: Device = .default
  )

  parametreler

  start

  Dizi için kullanılacak başlangıç ​​değeri. Sekansı, herhangi bir değer içeriyorsa, ilki start .

  end

  Diziyi sınırlamak için bir bitiş değeri. end elde edilen dizinin bir elemanı olmadı.

  stride

  Her yinelemede adım atılacak miktar. stride pozitif olmalıdır.

 • Bir başlangıç ​​değerinden bir bitiş değerine kadar, ancak bunu içermeyen, belirtilen miktarda adım adım bir diziyi temsil eden bir 1-D tensör oluşturur.

  beyanname

  public init(rangeFrom start: Tensor<Scalar>, to end: Tensor<Scalar>, stride: Tensor<Scalar>)

  parametreler

  start

  Dizi için kullanılacak başlangıç ​​değeri. Sekansı, herhangi bir değer içeriyorsa, ilki start .

  end

  Diziyi sınırlamak için bir bitiş değeri. end elde edilen dizinin bir elemanı olmadı.

  stride

  Her yinelemede adım atılacak miktar. stride pozitif olmalıdır.

 • Verilen indekslerde bir sıcak tensör oluşturur. İle temsil edilen konumlar indices değeri alır onValue ( 1 tüm diğer konumlar değer alırken, varsayılan) offValue ( 0 varsayılan). Giriş Eğer indices sıralaması ne kadar n , yeni tensör dereceye sahip olacaktır n+1 . Yeni eksen boyut oluşturulur axis (varsayılan olarak, yeni eksen sonuna eklenir).

  Eğer indices bir skaler olduğunu, yeni tensör şekli uzunluğu bir vektör olacak depth .

  Eğer indices uzunlukta bir vektördür features , çıktı şekli olacaktır: özellikler x derinlik, eğer eksen == -1 derinlik x özellikleri, eksen == 0 ise

  Eğer indices şekli ile bir matris (yığın) olan [batch, features] , çıktı şekli olacaktır: kesikli x x derinliği özellikleri ise eksen == -1 toplu x derinlik x özellikleri, ekseni == 1 derinlik x yığın x özellikler ise , eğer eksen == 0

  beyanname

  public init(
   oneHotAtIndices indices: Tensor<Int32>,
   depth: Int,
   onValue: Scalar = 1,
   offValue: Scalar = 0,
   axis: Int = -1
  )

  parametreler

  indices

  Bir Tensor endeksleri.

  depth

  Bir sıcak boyutun derinliğini tanımlayan bir skaler.

  onValue

  Yerde değerini tanımlayan bir skaler bazı dizine göre anılan indices .

  offValue

  Herhangi dizine göre adlandırılan olmayan bir yerde değer tanımlayan bir sayıl indices .

  axis

  Doldurulacak eksen. Varsayılan -1 , yeni bir en iç ekseni.

"Scalar" olduğunda kullanılabilir: "TensorFlowFloatingPoint"

 • Belirtilen değerlerin sayısını oluşturmak için eşit aralıklarla yerleştirilmiş, bir başlangıç ​​değerinden bitiş değerine kadar ve bu değer dahil bir diziyi temsil eden bir 1-D tensör oluşturur.

  beyanname

  public init(
   linearSpaceFrom start: Scalar, to end: Scalar, count: Int, on device: Device = .default
  )

  parametreler

  start

  Dizi için kullanılacak başlangıç ​​değeri. Sekansı, herhangi bir değer içeriyorsa, ilki start .

  end

  Diziyi sınırlamak için bir bitiş değeri. end elde edilen dizinin son elemanıdır.

  count

  Sonuç dizisindeki değerlerin sayısı. count pozitif olmalıdır.

 • Belirtilen değerlerin sayısını oluşturmak için eşit aralıklarla yerleştirilmiş, bir başlangıç ​​değerinden bitiş değerine kadar ve bu değer dahil bir diziyi temsil eden bir 1-D tensör oluşturur.

  ön koşul

  start , to , ve count tek Skaler değeri içeren Tensörleri olmalıdır.

  beyanname

  public init(linearSpaceFrom start: Tensor<Scalar>, to end: Tensor<Scalar>, count: Tensor<Int32>)

  parametreler

  start

  Dizi için kullanılacak başlangıç ​​değeri. Sekansı, herhangi bir değer içeriyorsa, ilki start .

  end

  Diziyi sınırlamak için bir bitiş değeri. end elde edilen dizinin son elemanıdır.

  count

  Sonuç dizisindeki değerlerin sayısı. count pozitif olmalıdır.

"Skalar": "TensorFlowIndex" olduğunda kullanılabilir

 • Rasgele arasında tek bir şekilde dağılımı ile ilgili sayısal değerler, örnekleme özel bir şekle sahip bir tensörünün oluşturur lowerBound ve upperBound .

  beyanname

  public init(
   randomUniform shape: TensorShape,
   lowerBound: Tensor<Scalar>? = nil,
   upperBound: Tensor<Scalar>? = nil,
   seed: TensorFlowSeed = Context.local.randomSeed,
   on device: Device = .default
  )

  parametreler

  shape

  Tensörün boyutları.

  lowerBound

  Dağıtımın alt sınırı.

  upperBound

  Dağılımın üst sınırı.

  seed

  Tohum değeri.

"Scalar" olduğunda kullanılabilir: "TensorFlowFloatingPoint"

 • Rasgele arasında tek bir şekilde dağılımı ile ilgili sayısal değerler, örnekleme özel bir şekle sahip bir tensörünün oluşturur lowerBound ve upperBound .

  beyanname

  public init(
   randomUniform shape: TensorShape,
   lowerBound: Tensor<Scalar>? = nil,
   upperBound: Tensor<Scalar>? = nil,
   seed: TensorFlowSeed = Context.local.randomSeed,
   on device: Device = .default
  )

  parametreler

  shape

  Tensörün boyutları.

  lowerBound

  Dağıtımın alt sınırı.

  upperBound

  Dağılımın üst sınırı.

  seed

  Tohum değeri.

 • Normal bir dağılımdan skaler değerleri rastgele örnekleyerek belirtilen şekle sahip bir tensör oluşturur.

  beyanname

  public init(
   randomNormal shape: TensorShape,
   mean: Tensor<Scalar>? = nil,
   standardDeviation: Tensor<Scalar>? = nil,
   seed: TensorFlowSeed = Context.local.randomSeed,
   on device: Device = .default
  )

  parametreler

  shape

  Tensörün boyutları.

  mean

  Dağılımın ortalaması.

  standardDeviation

  Dağılımın standart sapması.

  seed

  Tohum değeri.

 • Kesilmiş bir Normal dağılımdan skaler değerleri rastgele örnekleyerek belirtilen şekle sahip bir tensör oluşturur.

  beyanname

  public init(
   randomTruncatedNormal shape: TensorShape,
   mean: Tensor<Scalar>? = nil,
   standardDeviation: Tensor<Scalar>? = nil,
   seed: TensorFlowSeed = Context.local.randomSeed,
   on device: Device = .default
  )

  parametreler

  shape

  Tensörün boyutları.

  mean

  Dağılımın ortalaması.

  standardDeviation

  Dağılımın standart sapması.

  seed

  Tohum değeri.

"Skalar": "TensorFlowIndex" olduğunda kullanılabilir

 • Kategorik bir dağılımdan örnekler çizerek bir tensör oluşturur.

  beyanname

  public init<T: TensorFlowFloatingPoint>(
   randomCategorialLogits: Tensor<T>,
   sampleCount: Int32,
   seed: TensorFlowSeed = Context.local.randomSeed
  )

  parametreler

  randomCategorialLogits

  Şekli ile 2-B tensör [batchSize, classCount] . Her bir dilim [i, :] tüm sınıfları için normalleştirilmemiş günlük olasılıklarını temsil eder.

  sampleCount

  0-D. Her satır dilimi için çizilecek bağımsız örnek sayısı.

  seed

  Tohum değeri.

  Geri dönüş değeri

  Şekli ile 2-B tensör [batchSize, sampleCount] . Her bir dilim [i, :] aralığı ile çizilmiş sınıf etiketleri içeren [0, classCount) .

"Scalar" olduğunda kullanılabilir: "TensorFlowFloatingPoint"

 • Glorot (Xavier) tek tip başlatma gerçekleştirerek belirtilen şekle sahip bir tensör oluşturur.

  Bu arasında düzgün bir dağıtım rasgele numune çizer -limit ve limit varsayılan rasgele sayı üreteci tarafından üretilen limit olan sqrt(6 / (fanIn + fanOut)) ve fanIn / fanOut alıcı ile çarpılır özellikleri giriş ve çıkış sayısını temsil eder alan boyutu.

  Referans: “Derin ileri beslemeli sinir ağları eğitimi zorluğunu anlama”

  beyanname

  public init(
   glorotUniform shape: TensorShape, seed: TensorFlowSeed = Context.local.randomSeed,
   on device: Device = .default
  )

  parametreler

  shape

  Tensörün boyutları.

  seed

  Tohum değeri.

 • Glorot (Xavier) normal başlatma işlemini gerçekleştirerek belirtilen şekle sahip bir tensör oluşturur.

  Bu kesik normal dağılımdan rasgele örnekleri merkezli çizer 0 standart sapma ile sqrt(2 / (fanIn + fanOut)) varsayılan rasgele sayı üreteci tarafından üretilen fanIn / fanOut giriş ve çıkış sayısını temsil açık alan ile çarpılır özellikleri boy.

  Referans: “Derin ileri beslemeli sinir ağları eğitimi zorluğunu anlama”

  beyanname

  public init(
   glorotNormal shape: TensorShape, seed: TensorFlowSeed = Context.local.randomSeed,
   on device: Device = .default
  )

  parametreler

  shape

  Tensörün boyutları.

  seed

  Tohum değeri.

 • He (Kaiming) tek biçimli başlatma gerçekleştirerek belirtilen şekle sahip bir tensör oluşturur.

  Bu arasında düzgün bir dağıtım rasgele numune çizer -limit ve limit varsayılan rasgele sayı üreteci tarafından üretilen limit olan sqrt(6 / fanIn) ve fanIn giriş sayısı açık alan büyüklüğüyle çarpılması özellikleri temsil eder.

  Referans: “Delving'in Derin Redresör içine: ImageNet Sınıflandırma İnsan Düzeyli Performansı aşarak”

  beyanname

  public init(
   heUniform shape: TensorShape, seed: TensorFlowSeed = Context.local.randomSeed,
   on device: Device = .default
  )

  parametreler

  shape

  Tensörün boyutları.

  seed

  Tohum değeri.

 • He (Kaiming) normal başlatma işlemini gerçekleştirerek belirtilen şekle sahip bir tensör oluşturur.

  Bu kesik normal dağılımdan rasgele örnekleri merkezli çizer 0 standart sapma ile sqrt(2 / fanIn)) varsayılan rasgele sayı üreteci tarafından üretilen fanIn giriş sayısı açık alan büyüklüğüyle çarpılması özellikleri temsil eder.

  Referans: “Delving'in Derin Redresör içine: ImageNet Sınıflandırma İnsan Düzeyli Performansı aşarak”

  beyanname

  public init(
   heNormal shape: TensorShape, seed: TensorFlowSeed = Context.local.randomSeed,
   on device: Device = .default
  )

  parametreler

  shape

  Tensörün boyutları.

  seed

  Tohum değeri.

 • LeCun tek tip başlatma gerçekleştirerek belirtilen şekle sahip bir tensör oluşturur.

  Bu arasında düzgün bir dağıtım rasgele numune çizer -limit ve limit varsayılan rasgele sayı üreteci tarafından üretilen limit olan sqrt(3 / fanIn) ve fanIn giriş sayısı açık alan büyüklüğüyle çarpılması özellikleri temsil eder.

  Referans: “Verimli BackProp”

  beyanname

  public init(
   leCunUniform shape: TensorShape, seed: TensorFlowSeed = Context.local.randomSeed,
   on device: Device = .default
  )

  parametreler

  shape

  Tensörün boyutları.

  seed

  Tohum değeri.

 • LeCun normal başlatma işlemini gerçekleştirerek belirtilen şekle sahip bir tensör oluşturur.

  Bu kesik normal dağılımdan rasgele örnekleri merkezli çizer 0 standart sapma ile sqrt(1 / fanIn) varsayılan rasgele sayı üreteci tarafından üretilen fanIn giriş sayısı açık alan büyüklüğüyle çarpılması özellikleri temsil eder.

  Referans: “Verimli BackProp”

  beyanname

  public init(
   leCunNormal shape: TensorShape, seed: TensorFlowSeed = Context.local.randomSeed,
   on device: Device = .default
  )

  parametreler

  shape

  Tensörün boyutları.

  seed

  Tohum değeri.

 • Ortogonal bir matris veya tensör oluşturur.

  Başlatılacak tensörün şekli iki boyutlu ise, normal dağılımdan çizilen rastgele sayılar matrisinin QR ayrıştırmasından elde edilen ortogonal bir matris ile başlatılır. Matrisin sütunlardan daha az satırı varsa, çıktının dikey satırları olacaktır. Aksi takdirde, çıktının ortogonal sütunları olacaktır.

  İnitialize tensörünün şekli ise daha iki boyutlu daha şekli bir matris [shape[0] * ... * shape[rank - 2], shape[rank - 1]] başlatıldı. Matris daha sonra istenen şekle sahip bir tensör verecek şekilde yeniden şekillendirilir.

  beyanname

  public init(
   orthogonal shape: TensorShape,
   gain: Tensor<Scalar> = Tensor<Scalar>(1),
   seed: TensorFlowSeed = Context.local.randomSeed
  )

  parametreler

  shape

  Tensörün şekli.

  gain

  Ortogonal tensöre uygulanacak bir çarpımsal faktör.

  seed

  Rastgele sayı üretecini tohumlamak için iki tamsayı demeti.

"Skalar": "TensorFlowNumeric" olduğunda kullanılabilir

 • Bir [toplu] tensörün [toplu] köşegen kısmını döndürür. Şeklin tensör Örneğin [..., M, N] , çıkış şeklinin bir tensör olan [..., K] , burada K eşittir min(N, M) .

  Örneğin:

  // 't' is [[1, 0, 0, 0]
  //     [0, 2, 0, 0]
  //     [0, 0, 3, 0]
  //     [0, 0, 0, 4]]
  t.diagonalPart()
  // [1, 2, 3, 4]
  

  beyanname

  @differentiable
  public func diagonalPart() -> Tensor
 • Bir [toplu] çapraz dizi oluşturur. Şeklin tensör Örneğin [..., M] , çıkış şeklinin bir tensör olan [..., M, M] .

  Örneğin:

  // 't' is [1, 2, 3, 4]
  
  t.diagonal()
  // [[1, 0, 0, 0]
  // [0, 2, 0, 0]
  // [0, 0, 3, 0]
  // [0, 0, 0, 4]]
  

  beyanname

  @differentiable
  public func diagonal() -> Tensor
 • İade self yeni diyagonal değerlerle, yani verilen self isteğe bağlı olarak Toplu matristir.

  İade tensör aynı şekil ve değerlerine sahip self değerleri tarafından yazılır içteki matrisleri belirtilen çaprazlarda hariç, diagonal .

  Diyagonal Parametre: rütbe ile tensör rank - 1 yeni diyagonal değerleri temsil.

  beyanname

  public func withDiagonal(_ diagonal: Tensor<Scalar>) -> Tensor
 • beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func bandPart(_ subdiagonalCount: Int, _ superdiagonalCount: Int) -> Tensor
 • Merkezi bant sınırları tarafından tanımlanan en içteki tensörün bir kopyasını döndürür. Çıkış örneği ile aynı şekilde bir tensör olan [..., :, :] .

  Örneğin:

  // 't' is [[ 0, 1, 2, 3]
  //     [-1, 0, 1, 2]
  //     [-2, -1, 0, 1]
  //     [-3, -2, -1, 0]]
  
  t.bandPart(1, -1)
  // [[ 0, 1, 2, 3]
  // [-1, 0, 1, 2]
  // [ 0, -1, 0, 1]
  // [ 0, 0, -1, 0]]
  
  t.bandPart(2, 1)
  // [[ 0, 1, 0, 0]
  // [-1, 0, 1, 0]
  // [-2, -1, 0, 1]
  // [ 0, -2, -1, 0]]
  

  beyanname

  @differentiable
  public func bandPart(subdiagonalCount: Int, superdiagonalCount: Int) -> Tensor

  parametreler

  subdiagonalCount

  Tutulacak alt köşegen sayısı. Negatifse, tüm alt üçgeni koruyun.

  superdiagonalCount

  Tutulacak süper köşegenlerin sayısı. Negatifse, tüm üst üçgeni koruyun.

"Scalar" olduğunda kullanılabilir: "TensorFlowFloatingPoint"

 • İade tensörü her iç matrisin QR ayrışımı, iç ortogonal matrisler ile tensör q ve iç üst üçgen matrisler ile tensör r tensör eşittir, öyle ki matmul(q, r) .

  beyanname

  public func qrDecomposition(fullMatrices: Bool = false) -> (
   q: Tensor<Scalar>, r: Tensor<Scalar>
  )

  parametreler

  fullMatrices

  Eğer true , tam boy hesaplamak q ve r . Aksi takdirde, sadece lider hesaplamak min(shape[rank - 1], shape[rank - 2]) sütunları q .

 • İade tekil değer ayrışımı self göz önüne alındığında, self isteğe bağlı olarak harmanlanmış bir matristir.

  İsteğe bağlı olarak harmanlanmış matris tekil değer ayrışımı (SVD) self değerindedir s , u , ve v , ki burada:

  self[..., :, :] = u[..., :, :] s[..., :, :].diagonal() v[..., :, :].transposed()`
  

  öz must be a tensor with shape [..., M, N] . Let , K = dakika (M, N) '.

  ön koşul

  self şekli ile bir tensör olmalıdır [..., M, N] .

  beyanname

  public func svd(computeUV: Bool = true, fullMatrices: Bool = false) -> (
   s: Tensor<Scalar>, u: Tensor<Scalar>?, v: Tensor<Scalar>?
  )

  parametreler

  computeUV

  Eğer true , sol ve sağ tekil vektörler hesaplanır ve olarak döndürülür u ve v sırasıyla. Eğer false , nil değerler olarak döndürülür u ve v .

  fullMatrices

  Eğer true , u ve v sırasıyla şekiller var [..., M, M] ve [..., N, N] . Eğer false , u ve v , sırasıyla şekillere sahip [..., M, K] ve [..., K, N] . Ne zaman Sayılan computeUV yanlıştır.

  Geri dönüş değeri

  • s: tekil değerler, şekli ile [..., K] . Her vektör içinde tekil değerler azalan düzende sıralanır.
  • u: Sol tekil vektörler.
  • v: Sağ tekil vektörler.
 • Karekökü x .

  Eğer gerçek türleri için, x negatif sonuçtur .nan . Karmaşık tipler için negatif reel eksende bir dal kesimi vardır.

  beyanname

  @differentiable
  public static func sqrt(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • Kosinüs x radyan cinsinden bir açı olarak yorumlanır.

  beyanname

  @differentiable
  public static func cos(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • Olmazsa x radyan cinsinden bir açı olarak yorumlanır.

  beyanname

  @differentiable
  public static func sin(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • Tanjant x radyan cinsinden bir açı olarak yorumlanır.

  beyanname

  @differentiable
  public static func tan(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • Ters kosinüs x radyan.

  beyanname

  @differentiable
  public static func acos(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • Ters sinüs x radyan.

  beyanname

  @differentiable
  public static func asin(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • Ters tanjant x radyan.

  beyanname

  @differentiable
  public static func atan(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • Hiperbolik kosinüs x .

  beyanname

  @differentiable
  public static func cosh(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • The hyperbolic sine of x .

  beyanname

  @differentiable
  public static func sinh(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • The hyperbolic tangent of x .

  beyanname

  @differentiable
  public static func tanh(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • The inverse hyperbolic cosine of x .

  beyanname

  @differentiable
  public static func acosh(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • The inverse hyperbolic sine of x .

  beyanname

  @differentiable
  public static func asinh(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • The inverse hyperbolic tangent of x .

  beyanname

  @differentiable
  public static func atanh(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • The exponential function applied to x , or e**x .

  beyanname

  @differentiable
  public static func exp(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • Two raised to to power x .

  beyanname

  @differentiable
  public static func exp2(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • Ten raised to to power x .

  beyanname

  @differentiable
  public static func exp10(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • exp(x) - 1 evaluated so as to preserve accuracy close to zero.

  beyanname

  @differentiable
  public static func expm1(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • The natural logarithm of x .

  beyanname

  @differentiable
  public static func log(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • The base-two logarithm of x .

  beyanname

  @differentiable
  public static func log2(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • The base-ten logarithm of x .

  beyanname

  @differentiable
  public static func log10(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • log(1 + x) evaluated so as to preserve accuracy close to zero.

  beyanname

  @differentiable
  public static func log1p(_ x: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • exp(y log(x)) computed without loss of intermediate precision.

  For real types, if x is negative the result is NaN, even if y has an integral value. For complex types, there is a branch cut on the negative real axis.

  beyanname

  @differentiable
  public static func pow(_ x: `Self`, _ y: `Self`) -> Tensor<Scalar>
 • x raised to the n th power.

  The product of n copies of x .

  beyanname

  @differentiable
  public static func pow(_ x: `Self`, _ n: Int) -> Tensor<Scalar>
 • The n th root of x .

  For real types, if x is negative and n is even, the result is NaN. For complex types, there is a branch cut along the negative real axis.

  beyanname

  @differentiable
  public static func root(_ x: `Self`, _ n: Int) -> Tensor<Scalar>
 • beyanname

  public typealias VectorSpaceScalar = Float
 • beyanname

  public func scaled(by scale: Float) -> Tensor<Scalar>
 • beyanname

  public func adding(_ scalar: Float) -> Tensor<Scalar>
 • beyanname

  public func subtracting(_ scalar: Float) -> Tensor<Scalar>

Available where `Scalar`: `Numeric`

 • Adds the scalar to every scalar of the tensor and produces the sum.

  beyanname

  @differentiable
  public static func + (lhs: Scalar, rhs: Tensor) -> Tensor
 • Adds the scalar to every scalar of the tensor and produces the sum.

  beyanname

  @differentiable
  public static func + (lhs: Tensor, rhs: Scalar) -> Tensor
 • Subtracts the scalar from every scalar of the tensor and produces the difference.

  beyanname

  @differentiable
  public static func - (lhs: Scalar, rhs: Tensor) -> Tensor
 • Subtracts the scalar from every scalar of the tensor and produces the difference

  beyanname

  @differentiable
  public static func - (lhs: Tensor, rhs: Scalar) -> Tensor
 • Adds two tensors and stores the result in the left-hand-side variable.

  Note

  += supports broadcasting.

  beyanname

  public static func += (lhs: inout Tensor, rhs: Tensor)
 • Adds the scalar to every scalar of the tensor and stores the result in the left-hand-side variable.

  beyanname

  public static func += (lhs: inout Tensor, rhs: Scalar)
 • Subtracts the second tensor from the first and stores the result in the left-hand-side variable.

  Note

  -= supports broadcasting.

  beyanname

  public static func -= (lhs: inout Tensor, rhs: Tensor)
 • Subtracts the scalar from every scalar of the tensor and stores the result in the left-hand-side variable.

  beyanname

  public static func -= (lhs: inout Tensor, rhs: Scalar)
 • Returns the tensor produced by multiplying the two tensors.

  Note

  * supports broadcasting.

  beyanname

  @differentiable
  public static func * (lhs: Tensor, rhs: Tensor) -> Tensor
 • Returns the tensor by multiplying it with every scalar of the tensor.

  beyanname

  @differentiable
  public static func * (lhs: Scalar, rhs: Tensor) -> Tensor
 • Multiplies the scalar with every scalar of the tensor and produces the product.

  beyanname

  @differentiable
  public static func * (lhs: Tensor, rhs: Scalar) -> Tensor
 • Multiplies two tensors and stores the result in the left-hand-side variable.

  Note

  *= supports broadcasting.

  beyanname

  public static func *= (lhs: inout Tensor, rhs: Tensor)
 • Multiplies the tensor with the scalar, broadcasting the scalar, and stores the result in the left-hand-side variable.

  beyanname

  public static func *= (lhs: inout Tensor, rhs: Scalar)
 • Returns the quotient of dividing the first tensor by the second.

  Note

  / supports broadcasting.

  beyanname

  @differentiable
  public static func / (lhs: Tensor, rhs: Tensor) -> Tensor
 • Returns the quotient of dividing the scalar by the tensor, broadcasting the scalar.

  beyanname

  @differentiable
  public static func / (lhs: Scalar, rhs: Tensor) -> Tensor
 • Returns the quotient of dividing the tensor by the scalar, broadcasting the scalar.

  beyanname

  @differentiable
  public static func / (lhs: Tensor, rhs: Scalar) -> Tensor
 • Divides the first tensor by the second and stores the quotient in the left-hand-side variable.

  beyanname

  public static func /= (lhs: inout Tensor, rhs: Tensor)
 • Divides the tensor by the scalar, broadcasting the scalar, and stores the quotient in the left-hand-side variable.

  beyanname

  public static func /= (lhs: inout Tensor, rhs: Scalar)
 • Returns the remainder of dividing the first tensor by the second.

  Note

  % supports broadcasting.

  beyanname

  public static func % (lhs: Tensor, rhs: Tensor) -> Tensor
 • Returns the remainder of dividing the tensor by the scalar, broadcasting the scalar.

  beyanname

  public static func % (lhs: Tensor, rhs: Scalar) -> Tensor
 • Returns the remainder of dividing the scalar by the tensor, broadcasting the scalar.

  beyanname

  public static func % (lhs: Scalar, rhs: Tensor) -> Tensor
 • Divides the first tensor by the second and stores the remainder in the left-hand-side variable.

  beyanname

  public static func %= (lhs: inout Tensor, rhs: Tensor)
 • Divides the tensor by the scalar and stores the remainder in the left-hand-side variable.

  beyanname

  public static func %= (lhs: inout Tensor, rhs: Scalar)

Available where `Scalar` == `Bool`

 • Returns !self element-wise.

  beyanname

  public func elementsLogicalNot() -> Tensor
 • Returns self && other element-wise.

  Note

  && supports broadcasting.

  beyanname

  public func elementsLogicalAnd(_ other: Tensor) -> Tensor
 • Returns self && other element-wise, broadcasting other .

  beyanname

  public func elementsLogicalAnd(_ other: Scalar) -> Tensor
 • Returns self || other element-wise.

  beyanname

  public func elementsLogicalOr(_ other: Tensor) -> Tensor
 • Returns self || other element-wise, broadcasting other .

  beyanname

  public func elementsLogicalOr(_ other: Scalar) -> Tensor

Available where `Scalar`: `TensorFlowNumeric`

 • Returns max(min(self, max), min) .

  beyanname

  @differentiable
  public func clipped(min: Tensor, max: Tensor) -> Tensor
 • Returns max(min(self, max), min) .

  beyanname

  @differentiable(wrt: (self, min)
  ) public func clipped(min: Tensor, max: Scalar) -> Tensor
 • Returns max(min(self, max), min) .

  beyanname

  @differentiable(wrt: (self, max)
  ) public func clipped(min: Scalar, max: Tensor) -> Tensor
 • Returns max(min(self, max), min) .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func clipped(min: Scalar, max: Scalar) -> Tensor

Available where `Scalar`: `SignedNumeric`

 • Returns the negation of the specified tensor element-wise.

  beyanname

  @differentiable
  public prefix static func - (rhs: Tensor) -> Tensor

Available where `Scalar`: `Numeric`

 • beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func squared() -> Tensor

Available where `Scalar`: `TensorFlowFloatingPoint`

 • Returns a boolean tensor indicating which elements of x are finite.

  beyanname

  public var isFinite: Tensor<Bool> { get }
 • Returns a boolean tensor indicating which elements of x are infinite.

  beyanname

  public var isInfinite: Tensor<Bool> { get }
 • Returns a boolean tensor indicating which elements of x are NaN-valued.

  beyanname

  public var isNaN: Tensor<Bool> { get }

Available where `Scalar` == `Bool`

 • Returns true if all scalars are equal to true . Otherwise, returns false .

  beyanname

  public func all() -> Bool
 • Returns true if any scalars are equal to true . Otherwise, returns false .

  beyanname

  public func any() -> Bool
 • Performs a logical AND operation along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  public func all(squeezingAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Performs a logical AND operation along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  public func any(squeezingAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Performs a logical AND operation along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  public func all(alongAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Performs a logical OR operation along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  public func any(alongAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

Available where `Scalar`: `Numeric` & `Comparable`

 • beyanname

  @differentiable
  public func min() -> Tensor
 • beyanname

  @differentiable
  public func max() -> Tensor
 • Returns the maximum values along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func max(squeezingAxes axes: Tensor<Int32>) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the maximum values along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func max(squeezingAxes axes: [Int]) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the maximum values along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func max(squeezingAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the minimum values along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func min(squeezingAxes axes: Tensor<Int32>) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the minimum values along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func min(squeezingAxes axes: [Int]) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the minimum values along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func min(squeezingAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the indices of the maximum values along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  public func argmax(squeezingAxis axis: Int) -> Tensor<Int32>

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the indices of the minimum values along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  public func argmin(squeezingAxis axis: Int) -> Tensor<Int32>

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the minimum along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func min(alongAxes axes: Tensor<Int32>) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the minimum along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func min(alongAxes axes: [Int]) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the minimum along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func min(alongAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the minimum along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func max(alongAxes axes: Tensor<Int32>) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the minimum along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func max(alongAxes axes: [Int]) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the minimum along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func max(alongAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the index of the maximum value of the flattened scalars.

  beyanname

  public func argmax() -> Tensor<Int32>
 • Returns the index of the minimum value of the flattened scalars.

  beyanname

  public func argmin() -> Tensor<Int32>

Available where `Scalar`: `Numeric`

 • Returns the sum along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank...rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func sum(squeezingAxes axes: Tensor<Int32>) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the sum along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank...rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func sum(squeezingAxes axes: [Int]) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the sum along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank...rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func sum(squeezingAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func sum() -> Tensor
 • Returns the sum along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func sum(alongAxes axes: Tensor<Int32>) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the sum along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func sum(alongAxes axes: [Int]) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the sum along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func sum(alongAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the product along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank...rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func product(squeezingAxes axes: Tensor<Int32>) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the product along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank...rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func product(squeezingAxes axes: [Int]) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the product along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank...rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func product(squeezingAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func product() -> Tensor
 • Returns the product along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  public func product(alongAxes axes: Tensor<Int32>) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the product along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  public func product(alongAxes axes: [Int]) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the product along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  public func product(alongAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the arithmetic mean along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank...rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func mean(squeezingAxes axes: Tensor<Int32>) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the arithmetic mean along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank...rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func mean(squeezingAxes axes: [Int]) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the arithmetic mean along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank...rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func mean(squeezingAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func mean() -> Tensor
 • Returns the arithmetic mean along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func mean(alongAxes axes: Tensor<Int32>) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the arithmetic mean along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func mean(alongAxes axes: [Int]) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the arithmetic mean along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func mean(alongAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the variance along the specified axes. The reduced dimensions are removed. Does not apply Bessel's correction.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func variance(squeezingAxes axes: Tensor<Int32>) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the variance along the specified axes. The reduced dimensions are removed. Does not apply Bessel's correction.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func variance(squeezingAxes axes: [Int]) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the variance along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1. Does not apply Bessel's correction.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func variance(squeezingAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func variance() -> Tensor
 • Returns the variance along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1. Does not apply Bessel's correction.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func variance(alongAxes axes: Tensor<Int32>) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the variance along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1. Does not apply Bessel's correction.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func variance(alongAxes axes: [Int]) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the variance along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1. Does not apply Bessel's correction.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func variance(alongAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the cumulative sum of this tensor along the specified axis. By default, this function performs an inclusive cumulative sum which means that the first element of the input is identical to the first element of the output:

  Tensor<Float>([a, b, c]).cumulativeSum() = Tensor<Float>([a, a + b, a + b + c])
  

  By setting the exclusive argument to true , an exclusive cumulative sum is performed instead:

  Tensor<Float>([a, b, c]).cumulativeSum(exclusive: true) = Tensor<Float>([0, a, a + b])
  

  By setting the reverse argument to true , the cumulative sum is performed in the opposite direction:

  Tensor<Float>([a, b, c]).cumulativeSum(reverse: true) ==
    Tensor<Float>([a + b + c, a + b, a])
  

  This is more efficient than separately reversing the resulting tensor.

  ön koşul

  axis must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func cumulativeSum(
   alongAxis axis: Int,
   exclusive: Bool = false,
   reverse: Bool = false
  ) -> Tensor

  parametreler

  axis

  Axis along which to perform the cumulative sum operation.

  exclusive

  Indicates whether to perform an exclusive cumulative sum.

  reverse

  Indicates whether to perform the cumulative sum in reversed order.

  Geri dönüş değeri

  Result of the cumulative sum operation.

 • Returns the cumulative sum of this tensor along the specified axis. By default, this function performs an inclusive cumulative sum which means that the first element of the input is identical to the first element of the output:

  Tensor<Float>([a, b, c]).cumulativeSum() = Tensor<Float>([a, a + b, a + b + c])
  

  By setting the exclusive argument to true , an exclusive cumulative sum is performed instead:

  Tensor<Float>([a, b, c]).cumulativeSum(exclusive: true) = Tensor<Float>([0, a, a + b])
  

  By setting the reverse argument to true , the cumulative sum is performed in the opposite direction:

  Tensor<Float>([a, b, c]).cumulativeSum(reverse: true) ==
    Tensor<Float>([a + b + c, a + b, a])
  

  This is more efficient than separately reversing the resulting tensor.

  ön koşul

  axis.rank must be 0 .

  ön koşul

  axis must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func cumulativeSum(
   alongAxis axis: Tensor<Int32>,
   exclusive: Bool = false,
   reverse: Bool = false
  ) -> Tensor

  parametreler

  axis

  Axis along which to perform the cumulative sum operation.

  exclusive

  Indicates whether to perform an exclusive cumulative sum.

  reverse

  Indicates whether to perform the cumulative sum in reversed order.

  Geri dönüş değeri

  Result of the cumulative sum operation.

 • Returns the cumulative product of this tensor along the specified axis. By default, this function performs an inclusive cumulative product which means that the first element of the input is identical to the first element of the output:

  Tensor<Float>([a, b, c]).cumulativeProduct() = Tensor<Float>([a, a * b, a * b * c])
  

  By setting the exclusive argument to true , an exclusive cumulative product is performed instead:

  Tensor<Float>([a, b, c]).cumulativeProduct(exclusive: true) = Tensor<Float>([1, a, a * b])
  

  By setting the reverse argument to true , the cumulative product is performed in the opposite direction:

  Tensor<Float>([a, b, c]).cumulativeProduct(reverse: true) ==
    Tensor<Float>([a * b * c, a * b, a])
  

  This is more efficient than separately reversing the resulting tensor.

  ön koşul

  axis must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func cumulativeProduct(
   alongAxis axis: Int,
   exclusive: Bool = false,
   reverse: Bool = false
  ) -> Tensor

  parametreler

  axis

  Axis along which to perform the cumulative product operation.

  exclusive

  Indicates whether to perform an exclusive cumulative product.

  reverse

  Indicates whether to perform the cumulative product in reversed order.

  Geri dönüş değeri

  Result of the cumulative product operation.

 • Returns the cumulative product of this tensor along the specified axis. By default, this function performs an inclusive cumulative product which means that the first element of the input is identical to the first element of the output:

  Tensor<Float>([a, b, c]).cumulativeProduct() = Tensor<Float>([a, a * b, a * b * c])
  

  By setting the exclusive argument to true , an exclusive cumulative product is performed instead:

  Tensor<Float>([a, b, c]).cumulativeProduct(exclusive: true) = Tensor<Float>([1, a, a * b])
  

  By setting the reverse argument to true , the cumulative product is performed in the opposite direction:

  Tensor<Float>([a, b, c]).cumulativeProduct(reverse: true) ==
    Tensor<Float>([a * b * c, a * b, a])
  

  This is more efficient than separately reversing the resulting tensor.

  ön koşul

  axis must have rank 0 .

  ön koşul

  axis must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func cumulativeProduct(
   alongAxis axis: Tensor<Int32>,
   exclusive: Bool = false,
   reverse: Bool = false
  ) -> Tensor

  parametreler

  axis

  Axis along which to perform the cumulative product operation.

  exclusive

  Indicates whether to perform an exclusive cumulative product.

  reverse

  Indicates whether to perform the cumulative product in reversed order.

  Geri dönüş değeri

  Result of the cumulative product operation.

Available where `Scalar`: `TensorFlowFloatingPoint`

 • Returns the standard deviation of the elements along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1 . Does not apply Bessel's correction.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func standardDeviation(squeezingAxes axes: Tensor<Int32>) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the standard deviation of the elements along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1 . Does not apply Bessel's correction.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func standardDeviation(squeezingAxes axes: [Int]) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the standard deviation of the elements along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1 . Does not apply Bessel's correction.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func standardDeviation(squeezingAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the standard deviation of all elements in this tensor. Does not apply Bessel's correction.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func standardDeviation() -> Tensor
 • Returns the standard deviation of the elements along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1 . Does not apply Bessel's correction.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func standardDeviation(alongAxes axes: Tensor<Int32>) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the standard deviation of the elements along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1 . Does not apply Bessel's correction.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func standardDeviation(alongAxes axes: [Int]) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the standard deviation of the elements along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1 . Does not apply Bessel's correction.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func standardDeviation(alongAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns log(exp(self).sum(squeezingAxes: axes)) . The reduced dimensions are removed.

  This function is more numerically stable than computing log(exp(self).sum(squeezingAxes: axes)) directly. It avoids overflows caused by computing the exp of large inputs and underflows caused by computing the log of small inputs.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func logSumExp(squeezingAxes axes: Tensor<Int32>) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns log(exp(self).sum(squeezingAxes: axes)) . The reduced dimensions are removed.

  This function is more numerically stable than computing log(exp(self).sum(squeezingAxes: axes)) directly. It avoids overflows caused by computing the exp of large inputs and underflows caused by computing the log of small inputs.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func logSumExp(squeezingAxes axes: [Int]) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns log(exp(self).sum(squeezingAxes: axes)) . The reduced dimensions are removed.

  This function is more numerically stable than computing log(exp(self).sum(squeezingAxes: axes)) directly. It avoids overflows caused by computing the exp of large inputs and underflows caused by computing the log of small inputs.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func logSumExp(squeezingAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns log(exp(self).sum()) . The result is a scalar.

  This function is more numerically stable than computing log(exp(self).sum()) directly. It avoids overflows caused by computing the exp of large inputs and underflows caused by computing the log of small inputs.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func logSumExp() -> Tensor
 • Returns log(exp(self).sum(alongAxes: axes)) . The reduced dimensions are retained with value 1 .

  This function is more numerically stable than computing log(exp(self).sum(alongAxes: axes)) directly. It avoids overflows caused by computing the exp of large inputs and underflows caused by computing the log of small inputs.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func logSumExp(alongAxes axes: Tensor<Int32>) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns log(exp(self).sum(alongAxes: axes)) . The reduced dimensions are retained with value 1 .

  This function is more numerically stable than computing log(exp(self).sum(alongAxes: axes)) directly. It avoids overflows caused by computing the exp of large inputs and underflows caused by computing the log of small inputs.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func logSumExp(alongAxes axes: [Int]) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns log(exp(self).sum(alongAxes: axes)) . The reduced dimensions are retained with value 1 .

  This function is more numerically stable than computing log(exp(self).sum(alongAxes: axes)) directly. It avoids overflows caused by computing the exp of large inputs and underflows caused by computing the log of small inputs.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func logSumExp(alongAxes axes: Int...) -> Tensor

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the mean and variance of this tensor along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  axes must have rank 1 .

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func moments(squeezingAxes axes: Tensor<Int32>) -> Moments<Scalar>

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the mean and variance of this tensor along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func moments(squeezingAxes axes: [Int]) -> Moments<Scalar>

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the mean and variance of this tensor along the specified axes. The reduced dimensions are removed.

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func moments(squeezingAxes axes: Int...) -> Moments<Scalar>

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the mean and variance of this tensor's elements.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func moments() -> Moments<Scalar>
 • Returns the mean and variance of this tensor along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1 .

  ön koşul

  axes must have rank 1 .

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func moments(alongAxes axes: Tensor<Int32>) -> Moments<Scalar>

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the mean and variance of this tensor along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1 .

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func moments(alongAxes axes: [Int]) -> Moments<Scalar>

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

 • Returns the mean and variance of this tensor along the specified axes. The reduced dimensions are retained with value 1 .

  ön koşul

  Each value in axes must be in the range -rank..<rank .

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func moments(alongAxes axes: Int...) -> Moments<Scalar>

  parametreler

  axes

  The dimensions to reduce.

Available where `Scalar`: `Numeric`

 • Performs matrix multiplication between two tensors and produces the result.

  beyanname

  @differentiable
  public static func (lhs: Tensor, rhs: Tensor) -> Tensor

Available where `Scalar`: `TensorFlowFloatingPoint`

 • beyanname

  static func vjpInitDeviceAndPrecisionLike(
   _ value: Scalar,
   deviceAndPrecisionLike tensor: Tensor
  ) -> (value: Tensor, pullback: (Tensor) -> (Scalar, Tensor))
 • Returns a tensor computed from batch-normalizing the input along the specified axis.

  Specifically, returns (self - mu) / (var + epsilon) * gamma + beta where mu and var are respectively the mean and variance of self along axis .

  beyanname

  @differentiable(wrt: (self, offset, scale)
  public func batchNormalized(
   alongAxis axis: Int,
   offset: Tensor = Tensor(0),
   scale: Tensor = Tensor(1),
   epsilon: Scalar = 0.001
  ) -> Tensor

  parametreler

  axis

  The batch dimension.

  offset

  The offset, also known as beta.

  scale

  The scale, also known as gamma.

  epsilon

  A small value added to the denominator for numerical stability.

 • Concatenates two tensors along last axis.

  beyanname

  @differentiable
  public static func concatenate(_ lhs: Tensor, _ rhs: Tensor) -> Tensor
 • Adds two values and produces their sum.

  beyanname

  @differentiable
  public static func sum(_ lhs: Tensor, _ rhs: Tensor) -> Tensor
 • Averages two values.

  beyanname

  @differentiable
  public static func average(_ lhs: Tensor, _ rhs: Tensor) -> Tensor
 • Multiplies two values.

  beyanname

  @differentiable
  public static func multiply(_ lhs: Tensor, _ rhs: Tensor) -> Tensor
 • Stack two values.

  beyanname

  @differentiable
  public static func stack(_ lhs: Tensor, _ rhs: Tensor) -> Tensor
 • beyanname

  @derivative
  init(shape: scalars)

Available where `Scalar`: `Equatable`

 • beyanname

  public static func == (lhs: Tensor, rhs: Tensor) -> Bool
 • beyanname

  public static func != (lhs: Tensor, rhs: Tensor) -> Bool

Available where `Scalar`: `Codable`

 • beyanname

  public func encode(to encoder: Encoder) throws
 • beyanname

  public init(from decoder: Decoder) throws

Available where `Scalar`: `Numeric`

 • The scalar zero tensor.

 • beyanname

  public static var zero: Tensor { get }
 • Adds two tensors and produces their sum.

  Note

  + supports broadcasting.

  beyanname

  @differentiable
  public static func + (lhs: Tensor, rhs: Tensor) -> Tensor
 • Subtracts one tensor from another and produces their difference.

  Note

  - supports broadcasting.

  beyanname

  @differentiable
  public static func - (lhs: Tensor, rhs: Tensor) -> Tensor
 • one

  The scalar one tensor.

  beyanname

  public static var one: Tensor { get }
 • Returns the element-wise reciprocal of self .

  beyanname

  public var reciprocal: Tensor { get }
 • Multiplies two tensors element-wise and produces their product.

  Note

  .* supports broadcasting.

  beyanname

  public static func .* (lhs: Tensor, rhs: Tensor) -> Tensor

Available where `Scalar`: `TensorFlowFloatingPoint`

 • beyanname

  public typealias TangentVector = Tensor
 • beyanname

  public var zeroTangentVectorInitializer: () -> TangentVector { get }
 • Adds an annotation.

  Note: Only X10 is supported. For other backends, umodified self is returned.

  beyanname

  @differentiable(wrt: self)
  public func annotate(_ annotation: String) -> Tensor<Scalar>

  parametreler

  annotation

  The annotation to be added.

  Geri dönüş değeri

  The annotated tensor.

 • beyanname

  @derivative
  func vjpAnnotate(_ annotation: String) -> (
   value: Tensor<Scalar>, pullback: (Tensor<Scalar>) -> Tensor<Scalar>
  )