Öklid Farklılaştırılabilir

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
public protocol EuclideanDifferentiable : Differentiable

Öklid uzayında türevlenebilen bir tür. Tip, bir vektör uzayını temsil edebilir veya bir vektör uzayından ve diğer bazı türevlenemeyen bileşenlerden oluşabilir.

Matematiksel olarak, bu, türevlenebilir bir vektör uzayından ve tüm ürün manifoldunun teğet demetinin vektör uzay bileşenine eşit olduğu bazı keyfi manifoldlardan oluşan bir ürün manifoldunu temsil eder.

Bu soyutlama, hem türevlenebilir vektör özelliklerini hem de türevi olmayan diğer depolanmış özellikleri içeren ortak türevlenebilir veri yapılarını temsil etmek için kullanışlıdır, örn.

struct Perceptron: @memberwise EuclideanDifferentiable {
    var weight: SIMD16<Float>
    var bias: Float
    @noDerivative var useBias: Bool
}

Not

Bir tip uygun EuclideanDifferentiable sadece kendi vektör uzayı bileşenine göre ve ne zaman onun ile türevlenebilir ise TangentVector , vektör alan bileşeni eşittir.