NumpyScalarUyumlu

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
public protocol NumpyScalarCompatible

Bir veya daha fazla NumPy skaler türüyle bit düzeyinde uyumlu bir tür.

  • Bu türün bit düzeyinde uyumlu olduğu NumPy skaler türleri. Boş olmamalıdır.

    beyanname

    static var numpyScalarTypes: [PythonObject] { get }
  • Python ctypes bu türüne karşılık gelen skaler türü.

    beyanname

    static var ctype: PythonObject { get }