Cihaz

public struct Device
extension Device: Equatable
extension Device: CustomStringConvertible

Tensor tahsis edilebileceği bir cihaz.

 • Cihaz türü: GPU, GPU, TPU veya uzak TPU.

  beyan

  public let kind: Kind
 • Cihazın sıra değeri.

  beyan

  public let ordinal: Int
 • Tensör işlemlerini göndermek için kullanılan arka uç.

  beyan

  public let backend: Backend
 • beyan

  public init(kind: Kind, ordinal: Int, backend: Backend = defaultBackend)
 • Tensör işlemlerini göndermek için kullanılan arka uç.

  beyan

  public enum Backend
 • Bir tür cihaz.

  beyan

  public enum Kind
 • beyan

  public var isRemote: Bool { get }
 • beyan

  public static var defaultBackend: Backend { get }
 • Varsayılan Device .

  beyan

  public static var `default`: Device { get }
 • Varsayılan XLA cihazı.

  beyan

  public static var defaultXLA: Device { get }
 • Mevcut TF Eager cihazı.

  beyan

  public static var defaultTFEager: Device { get }
 • Tüm aygıtlardan oluşan bir dizi.

  beyan

  public static var allDevices: [Device] { get }
 • beyan

  public static func setReplicationDevices(_ devices: [Device])
 • beyan

  public static func getReplicationDevices() -> [Device]
 • beyan

  public static func syncLiveTensorsForDevices(_ devices: [Device])
 • beyan

  public static func == (lhs: Device, rhs: Device) -> Bool
 • beyan

  public var description: String { get }
 • beyan

  public var annotationsAvailable: String { get }
 • Eğitim için kullanılan cihazların listesi.

  beyan

  public static var trainingDevices: [Device] { get }
 • TrainingDevices üzerinde eğitim sırasında çapraz kopya toplamları için kullanılan cihazların listesi.

  beyan

  public static var crossReplicaSumDevices: [Device] { get }