Zip2TensorGrubu

@frozen
public struct Zip2TensorGroup<T, U> : TensorGroup where T : TensorGroup, U : TensorGroup

Uygun 2 tip bir tuple temsil TensorGroup için uygun olup bu bir 2-lü benzeri yapı TensorGroup .

 • ilk

  beyanname

  public var first: T
 • beyanname

  public var second: U
 • beyanname

  public init(_ first: T, _ second: U)
 • beyanname

  public init(_owning tensorHandles: UnsafePointer<CTensorHandle>?)
 • beyanname

  public init<C: RandomAccessCollection>(
   _handles: C
  ) where C.Element: _AnyTensorHandle