Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Orkiestracja potoków TFX

Apache Airflow

Apache Airflow to platforma do programowego tworzenia, planowania i monitorowania przepływów pracy. TFX wykorzystuje Airflow do tworzenia przepływów pracy jako skierowanych acyklicznych wykresów (DAG) zadań. Harmonogram przepływu powietrza wykonuje zadania na tablicy pracowników, przestrzegając określonych zależności. Bogate narzędzia wiersza poleceń ułatwiają wykonywanie złożonych operacji na DAGach. Bogaty interfejs użytkownika ułatwia wizualizację potoków działających w środowisku produkcyjnym, monitorowanie postępu i rozwiązywanie problemów w razie potrzeby. Gdy przepływy pracy są zdefiniowane jako kod, stają się łatwiejsze w utrzymaniu, wersjonowalności, testowalności i współpracy.

Zobacz Apache Airflow, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalowania i używania Apache Airflow.