Orkiestrowanie rurociągów TFX

Przepływ powietrza Apache

Apache Airflow to platforma do programowego tworzenia, planowania i monitorowania przepływów pracy. TFX używa Airflow do tworzenia przepływów pracy w postaci ukierunkowanych grafów acyklicznych (DAG) zadań. Harmonogram przepływu powietrza wykonuje zadania na tablicy procesów roboczych, przestrzegając określonych zależności. Bogate narzędzia wiersza poleceń sprawiają, że wykonywanie skomplikowanych operacji na DAG-ach jest dziecinnie proste. Bogaty interfejs użytkownika ułatwia wizualizację potoków działających w produkcji, monitorowanie postępu i rozwiązywanie problemów w razie potrzeby. Kiedy przepływy pracy są zdefiniowane jako kod, stają się łatwiejsze w utrzymaniu, wersjonowaniu, testowaniu i współpracy.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalowania i używania Apache Airflow, zobacz Apache Airflow.