Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Komponent BulkInferrer TFX Pipeline

Składnik BulkInferrer TFX wykonuje wnioskowanie wsadowe na danych nieoznakowanych. Wygenerowany wynik InferenceResult ( tensorflow_serving.apis.prediction_log_pb2.PredictionLog ) zawiera oryginalne funkcje i wyniki prognoz.

BulkInferrer zużywa:

 • Wytrenowany model w formacie SavedModel .
 • Nieoznaczone tf. Przykłady, które zawierają funkcje.
 • (Opcjonalnie) Wynik walidacji z komponentu Ewaluator .

BulkInferrer emituje:

Korzystanie ze składnika BulkInferrer

Składnik BulkInferrer TFX jest używany do wykonywania wnioskowania wsadowego na nieoznaczonych tf. Przykłady. Zwykle jest wdrażany po komponencie ewaluatora w celu wykonania wnioskowania z zweryfikowanym modelem lub po komponencie Trainer w celu bezpośredniego wykonania wnioskowania na wyeksportowanym modelu.

Obecnie wykonuje wnioskowanie modelu w pamięci i wnioskowanie zdalne. Zdalne wnioskowanie wymaga hostowania modelu na Cloud AI Platform.

Typowy kod wygląda następująco:

from tfx import components

...

bulk_inferrer = components.BulkInferrer(
  examples=examples_gen.outputs['examples'],
  model=trainer.outputs['model'],
  model_blessing=evaluator.outputs['blessing'],
  data_spec=bulk_inferrer_pb2.DataSpec(),
  model_spec=bulk_inferrer_pb2.ModelSpec()
)

Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji interfejsu API BulkInferrer .