Komponent potoku SchemaGen TFX

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Niektóre elementy TFX używać opis danych wejściowych zwanych schemat. Schemat jest instancją schema.proto . Może określać typy danych dla wartości cech, czy cecha musi być obecna we wszystkich przykładach, dozwolone zakresy wartości i inne właściwości. Składnik potoku SchemaGen automatycznie wygeneruje schemat, wywnioskując typy, kategorie i zakresy z danych szkoleniowych.

 • Zużywa: statystyki z komponentu StatisticsGen
 • Emisje: Prototyp schematu danych

Oto fragment proto schematu:

...
feature {
 name: "age"
 value_count {
  min: 1
  max: 1
 }
 type: FLOAT
 presence {
  min_fraction: 1
  min_count: 1
 }
}
feature {
 name: "capital-gain"
 value_count {
  min: 1
  max: 1
 }
 type: FLOAT
 presence {
  min_fraction: 1
  min_count: 1
 }
}
...

Ze schematu korzystają następujące biblioteki TFX:

 • Walidacja danych TensorFlow
 • Transformacja przepływu tensorowego
 • Analiza modelu TensorFlow

W typowym potoku TFX SchemaGen generuje schemat, który jest używany przez inne składniki potoku. Jednak automatycznie wygenerowany schemat jest najlepszy i próbuje tylko wywnioskować podstawowe właściwości danych. Oczekuje się, że programiści przejrzą go i zmodyfikują w razie potrzeby.

Zmodyfikowany schemat można przywrócić do potoku za pomocą składnika ImportSchemaGen. Składnik SchemaGen do początkowego generowania schematu można usunąć, a wszystkie dalsze składniki mogą korzystać z danych wyjściowych ImportSchemaGen. Zaleca się również, aby dodać ExampleValidator pomocą schematu importowane do zbadania danych treningowych w sposób ciągły.

Walidacja danych schematu i TensorFlow

SchemaGen szeroko wykorzystują TensorFlow dane walidacyjne dla wywodząc schematu.

Korzystanie z komponentu SchemaGen

Do początkowego generowania schematu

Komponent potoku SchemaGen jest zazwyczaj bardzo łatwy do wdrożenia i wymaga niewielkiego dostosowania. Typowy kod wygląda tak:

schema_gen = tfx.components.SchemaGen(
  statistics=stats_gen.outputs['statistics'])

Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji API SchemaGen .

Dla recenzowanego importu schematu

Dodaj składnik ImportSchemaGen do potoku, aby przenieść definicję sprawdzonego schematu do potoku.

schema_gen = tfx.components.ImportSchemaGen(
  schema_file='/some/path/schema.pbtxt')

schema_file powinna być pełna ścieżka do pliku Protobuf tekst.

Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji API ImportSchemaGen .