Dołącz do społeczności SIG TFX-Addons i pomóż ulepszyć TFX! Dołącz do dodatków SIG TFX

Składnik potoków StatisticsGen TFX

Komponent potoku StatisticsGen TFX generuje statystyki funkcji dotyczące zarówno danych uczących, jak i udostępniających, które mogą być używane przez inne składniki potoku. StatisticsGen używa Beam do skalowania do dużych zbiorów danych.

 • Zużywa: zestawy danych utworzone przez składnik potoku ExampleGen.
 • Emisje: statystyki zbioru danych.

Weryfikacja danych StatisticsGen i TensorFlow

StatisticsGen w szerokim zakresie wykorzystuje TensorFlow Data Validation do generowania statystyk na podstawie zbioru danych.

Korzystanie ze składnika StatsGen

Składnik potoku StatisticsGen jest zwykle bardzo łatwy do wdrożenia i wymaga niewielkich dostosowań. Typowy kod wygląda następująco:

compute_eval_stats = StatisticsGen(
   examples=example_gen.outputs['examples'],
   name='compute-eval-stats'
   )

Używanie składnika StatsGen ze schematem

W przypadku pierwszego uruchomienia potoku dane wyjściowe StatisticsGen zostaną użyte do wywnioskowania schematu. Jednak przy kolejnych uruchomieniach może istnieć ręcznie dobrany schemat zawierający dodatkowe informacje o zestawie danych. Dostarczając ten schemat do StatisticsGen, TFDV może zapewnić bardziej przydatne statystyki w oparciu o zadeklarowane właściwości zestawu danych.

W tym ustawieniu wywołasz StatisticsGen z wyselekcjonowanym schematem, który został zaimportowany przez ImporterNode w następujący sposób:

user_schema_importer = Importer(
  source_uri=user_schema_dir, # directory containing only schema text proto
  artifact_type=standard_artifacts.Schema).with_id('schema_importer')

compute_eval_stats = StatisticsGen(
   examples=example_gen.outputs['examples'],
   schema=user_schema_importer.outputs['result'],
   name='compute-eval-stats'
   )

Tworzenie wyselekcjonowanego schematu

Schema w TFX jest instancją protokołu TensorFlow Metadata Schema . Może to zostać utworzone od podstaw w formacie tekstowym . Jednak łatwiej jest użyć wywnioskowanego schematu utworzonego przez SchemaGen jako punktu wyjścia. Po SchemaGen składnika SchemaGen schemat zostanie umieszczony w katalogu głównym potoku w następującej ścieżce:

<pipeline_root>/SchemaGen/schema/<artifact_id>/schema.pbtxt

Gdzie <artifact_id> reprezentuje unikatowy identyfikator dla tej wersji schematu w MLMD. Ten schemat schematu można następnie zmodyfikować w celu przekazania informacji o zestawie danych, których nie można wiarygodnie wywnioskować, co spowoduje, że dane wyjściowe StatisticsGen bardziej przydatne, a walidacja wykonana w składniku ExampleValidator bardziej rygorystyczna.

Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji interfejsu API StatisticsGen .