Odpowiedz już dziś na lokalne wydarzenie TensorFlow Everywhere!
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Biblioteka transformacji dla użytkowników spoza TFX

Transform jest dostępna jako samodzielna biblioteka.

Dokumentacja modułu tft jest jedynym modułem, który jest istotny dla użytkowników TFX. Moduł tft_beam ma znaczenie tylko wtedy, gdy używasz Transform jako samodzielnej biblioteki. Zazwyczaj użytkownik TFX konstruuje preprocessing_fn , a pozostałe wywołania biblioteki Transform są wykonywane przez składnik Transform.