Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Komponent Trainer TFX Pipeline

Komponent potoku Trainer TFX uczy model TensorFlow.

Trainer i TensorFlow

Trainer w szerokim zakresie wykorzystuje API Python TensorFlow do trenowania modeli.

Składnik

Trener bierze:

 • tf Przykłady użyte do szkolenia i ewaluacji.
 • Plik modułu dostarczony przez użytkownika, który definiuje logikę trenera.
 • Schemat danych utworzony przez składnik potoku SchemaGen i opcjonalnie zmieniony przez dewelopera.
 • Definicja Protobuf argumentów pociągu i argumentów eval.
 • (Opcjonalnie) wykres transformacji utworzony przez wcześniejszy składnik Transform.
 • (Opcjonalnie) wstępnie przeszkolone modele używane w scenariuszach, takich jak ciepły start.
 • (Opcjonalnie) hiperparametry, które zostaną przekazane do funkcji modułu użytkownika. Szczegóły integracji z Tunerem można znaleźć tutaj .

Trainer emituje: Co najmniej jeden model do wnioskowania / udostępniania (zwykle w SavedModelFormat) i opcjonalnie inny model do oceny eval (zwykle EvalSavedModel).

Zapewniamy obsługę alternatywnych formatów modeli, takich jak TFLite, za pośrednictwem biblioteki Model Rewriting Library . Zobacz łącze do biblioteki Model Rewriting Library, aby zapoznać się z przykładami konwertowania modeli Estimator i Keras.

Trener oparty na estymatorze

Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z modelu opartego na estymatorze z TFX i Trainer, zobacz Projektowanie kodu modelowania TensorFlow z tf.Estimator for TFX .

Konfiguracja komponentu Trainer

Typowy kod Python DSL w potoku wygląda następująco:

from tfx.components import Trainer

...

trainer = Trainer(
   module_file=module_file,
   examples=transform.outputs['transformed_examples'],
   schema=infer_schema.outputs['schema'],
   base_model=latest_model_resolver.outputs['latest_model'],
   transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],
   train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=10000),
   eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=5000))

Trainer wywołuje moduł szkoleniowy, który jest określony w parametrze module_file . Typowy moduł szkoleniowy wygląda następująco:

# TFX will call this function
def trainer_fn(trainer_fn_args, schema):
 """Build the estimator using the high level API.

 Args:
  trainer_fn_args: Holds args used to train the model as name/value pairs.
  schema: Holds the schema of the training examples.

 Returns:
  A dict of the following:

   - estimator: The estimator that will be used for training and eval.
   - train_spec: Spec for training.
   - eval_spec: Spec for eval.
   - eval_input_receiver_fn: Input function for eval.
 """
 # Number of nodes in the first layer of the DNN
 first_dnn_layer_size = 100
 num_dnn_layers = 4
 dnn_decay_factor = 0.7

 train_batch_size = 40
 eval_batch_size = 40

 tf_transform_output = tft.TFTransformOutput(trainer_fn_args.transform_output)

 train_input_fn = lambda: _input_fn( # pylint: disable=g-long-lambda
   trainer_fn_args.train_files,
   tf_transform_output,
   batch_size=train_batch_size)

 eval_input_fn = lambda: _input_fn( # pylint: disable=g-long-lambda
   trainer_fn_args.eval_files,
   tf_transform_output,
   batch_size=eval_batch_size)

 train_spec = tf.estimator.TrainSpec( # pylint: disable=g-long-lambda
   train_input_fn,
   max_steps=trainer_fn_args.train_steps)

 serving_receiver_fn = lambda: _example_serving_receiver_fn( # pylint: disable=g-long-lambda
   tf_transform_output, schema)

 exporter = tf.estimator.FinalExporter('chicago-taxi', serving_receiver_fn)
 eval_spec = tf.estimator.EvalSpec(
   eval_input_fn,
   steps=trainer_fn_args.eval_steps,
   exporters=[exporter],
   name='chicago-taxi-eval')

 run_config = tf.estimator.RunConfig(
   save_checkpoints_steps=999, keep_checkpoint_max=1)

 run_config = run_config.replace(model_dir=trainer_fn_args.serving_model_dir)
 warm_start_from = trainer_fn_args.base_model[
   0] if trainer_fn_args.base_model else None

 estimator = _build_estimator(
   # Construct layers sizes with exponetial decay
   hidden_units=[
     max(2, int(first_dnn_layer_size * dnn_decay_factor**i))
     for i in range(num_dnn_layers)
   ],
   config=run_config,
   warm_start_from=warm_start_from)

 # Create an input receiver for TFMA processing
 receiver_fn = lambda: _eval_input_receiver_fn( # pylint: disable=g-long-lambda
   tf_transform_output, schema)

 return {
   'estimator': estimator,
   'train_spec': train_spec,
   'eval_spec': eval_spec,
   'eval_input_receiver_fn': receiver_fn
 }

Ogólny trener

Trener generyczny umożliwia programistom używanie dowolnego interfejsu API modelu TensorFlow z komponentem Trainer. Oprócz TensorFlow Estimators programiści mogą korzystać z modeli Keras lub niestandardowych pętli szkoleniowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z dokumentem RFC dotyczącym trenera ogólnego .

Konfigurowanie składnika Trainer do korzystania z GenericExecutor

Typowy kod DSL potoku dla generycznego Trainera wyglądałby tak:

from tfx.components import Trainer
from tfx.components.base import executor_spec
from tfx.components.trainer.executor import GenericExecutor

...

trainer = Trainer(
  module_file=module_file,
  custom_executor_spec=executor_spec.ExecutorClassSpec(GenericExecutor),
  examples=transform.outputs['transformed_examples'],
  transform_graph=transform.outputs['transform_graph'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=10000),
  eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=5000))

Trainer wywołuje moduł szkoleniowy, który jest określony w parametrze module_file . Zamiast trainer_fn , run_fn jest wymagany w pliku modułu, jeśli GenericExecutor jest określony w custom_executor_spec .

Jeśli składnik Transform nie jest używany w potoku, trener pobierze przykłady bezpośrednio z ExampleGen:

trainer = Trainer(
  module_file=module_file,
  custom_executor_spec=executor_spec.ExecutorClassSpec(GenericExecutor),
  examples=example_gen.outputs['examples'],
  schema=infer_schema.outputs['schema'],
  train_args=trainer_pb2.TrainArgs(num_steps=10000),
  eval_args=trainer_pb2.EvalArgs(num_steps=5000))

Oto przykładowy plik modułu z run_fn .