Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Dekwantyzuj

#include <array_ops.h>

Dekwantyzacji w „input” tensor do pływaka Tensor .

streszczenie

[min_range, max_range] to liczby zmiennoprzecinkowe skalarne, które określają zakres danych wejściowych. Atrybut „mode” dokładnie określa, które obliczenia są używane do konwersji wartości zmiennoprzecinkowych na ich skwantyzowane odpowiedniki.

W trybie „MIN_COMBINED” każda wartość tensora ulegnie następującym zmianom:

if T == qint8: in[i] += (range(T) + 1)/ 2.0
out[i] = min_range + (in[i]* (max_range - min_range) / range(T))
tutaj range(T) = numeric_limits ::max() - numeric_limits ::min() range(T) = numeric_limits ::max() - numeric_limits ::min() range(T) = numeric_limits ::max() - numeric_limits ::min()

Przykład trybu MIN_COMBINED

Jeśli dane wejściowe pochodzą z QuantizedRelu6 , typ wyjścia to quint8 (zakres 0-255), ale możliwy zakres QuantizedRelu6 to 0-6. Wartości min_range i max_range wynoszą zatem 0,0 i 6,0. Dekwantyzacja na kwint8 weźmie każdą wartość, rzutuje na zmiennoprzecinkową i pomnoży przez 6 / 255. Zauważ, że jeśli skwantowany typ to qint8, operacja dodatkowo doda każdą wartość przez 128 przed rzutowaniem.

Jeśli tryb to „MIN_FIRST”, stosowane jest następujące podejście:

num_discrete_values = 1 << (# of bits in T)
range_adjust = num_discrete_values / (num_discrete_values - 1)
range = (range_max - range_min) * range_adjust
range_scale = range / num_discrete_values
const double offset_input = static_cast(input) - lowest_quantized;
result = range_min + ((input - numeric_limits::min()) * range_scale)

Tryb SKALOWANY Przykład

Tryb SCALED pasuje do metody kwantyzacji używanej w QuantizeAndDequantize{V2|V3} .

Jeśli tryb jest SCALED , nie używamy pełnego zakresu typu wyjścia, wybierając najniższą możliwą wartość dla symetrii (np. Zakres wyjściowy to -127 do 127, a nie -128 do 127 dla kwantyzacji 8-bitowej ze znakiem), tak, że 0.0 jest mapowane na 0.

Najpierw znajdujemy zakres wartości w naszym tensorze. Zakres, którego używamy, jest zawsze wyśrodkowany na 0, więc znajdujemy m takie, że

 m = max(abs(input_min), abs(input_max))

Nasz zakres tensora wejściowego wynosi wtedy [-m, m] .

Następnie wybieramy nasze [min_fixed, max_fixed] kwantyzacji stałoprzecinkowej, [min_fixed, max_fixed] . Jeśli podpisano T, jest to

 num_bits = sizeof(T) * 8
 [min_fixed, max_fixed] =
   [-(1 << (num_bits - 1) - 1), (1 << (num_bits - 1)) - 1]

W przeciwnym razie, jeśli T jest bez znaku, zakres stałoprzecinkowy wynosi

 [min_fixed, max_fixed] = [0, (1 << num_bits) - 1]

Na tej podstawie obliczamy współczynnik skalowania, s:

 s = (2 * m) / (max_fixed - min_fixed)

Teraz możemy zdekwantyzować elementy naszego tensora:

result = input * s

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • min_range: minimalna wartość skalarna, jaka może zostać wygenerowana dla danych wejściowych.
 • max_range: maksymalna wartość skalarna, jaka może zostać wygenerowana dla wejścia.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Dequantize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input min_range, :: tensorflow::Input max_range)
Dequantize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input min_range, :: tensorflow::Input max_range, const Dequantize::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Mode (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: Dequantize :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla Dekwantyzacji .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Dekwantyzuj

 Dequantize(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input min_range,
 ::tensorflow::Input max_range
)

Dekwantyzuj

 Dequantize(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input min_range,
 ::tensorflow::Input max_range,
 const Dequantize::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Tryb

Attrs Mode(
 StringPiece x
)