Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: DeserializeManySparse

#include <sparse_ops.h>

Deserializacja i łączenie SparseTensors z serializowanej minibatch.

streszczenie

Wejście serialized_sparse musi być macierzą ciągów o kształcie [N x 3] gdzie N jest rozmiarem minibatchu, a wiersze odpowiadają spakowanym wyjściom SerializeSparse . SparseTensor oryginalnych obiektów SparseTensor muszą być zgodne. Po utworzeniu ostatniego SparseTensor ma on rangę o jeden wyższą niż rangi przychodzących obiektów SparseTensor (zostały one połączone wzdłuż nowego wymiaru wierszowego).

Wartości SparseTensor wyjściowego obiektu SparseTensor dla wszystkich wymiarów, ale pierwsze z nich to maksymalne wartości kształtu obiektów wejściowych SparseTensor dla odpowiednich wymiarów. Jego pierwsza wartość kształtu to N , rozmiar minibatchu.

SparseTensor że indeksy wejściowych obiektów SparseTensor są uporządkowane w standardowym porządku leksykograficznym. Jeśli tak nie jest, po tym kroku uruchom SparseReorder aby przywrócić kolejność indeksów.

Na przykład, jeśli sygnał wejściowy serializowane to [2 x 3] Matryca reprezentujących dwa oryginalne SparseTensor obiekty:

index = [ 0]
    [10]
    [20]
values = [1, 2, 3]
shape = [50]

i

index = [ 2]
    [10]
values = [4, 5]
shape = [30]

wtedy ostateczny SparseTensor będzie miał postać:

index = [0 0]
    [0 10]
    [0 20]
    [1 2]
    [1 10]
values = [1, 2, 3, 4, 5]
shape = [2 50]

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • serialized_sparse 2-D, N odcinkach SparseTensor obiektów. Musi mieć 3 kolumny.
 • dtype: The dtype od szeregowej SparseTensor obiektów.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

DeserializeManySparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized_sparse, DataType dtype)

Atrybuty publiczne

operation
sparse_indices
sparse_shape
sparse_values

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

sparse_indices

::tensorflow::Output sparse_indices

sparse_shape

::tensorflow::Output sparse_shape

rzadkie_wartości

::tensorflow::Output sparse_values

Funkcje publiczne

DeserializeManySparse

 DeserializeManySparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input serialized_sparse,
 DataType dtype
)