Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: Partycja dynamiczna

#include <data_flow_ops.h>

Dzieli data na tensory num_partitions przy użyciu indeksów z partitions .

Streszczenie

Dla każdej krotki indeksu js o rozmiarze partitions.ndim , wycinek data[js, ...] staje się częścią outputs[partitions[js]] . Wycinki z partitions[js] = i są umieszczane w outputs[i] w porządku leksykograficznym js , a pierwszym wymiarem outputs[i] jest liczba wpisów w partitions równa i . Szczegółowo,

  outputs[i].shape = [sum(partitions == i)] + data.shape[partitions.ndim:]

  outputs[i] = pack([data[js, ...] for js if partitions[js] == i])

data.shape musi zaczynać się od partitions.shape .

Na przykład:

  # Scalar partitions.
  partitions = 1
  num_partitions = 2
  data = [10, 20]
  outputs[0] = [] # Empty with shape [0, 2]
  outputs[1] = [[10, 20]]

  # Vector partitions.
  partitions = [0, 0, 1, 1, 0]
  num_partitions = 2
  data = [10, 20, 30, 40, 50]
  outputs[0] = [10, 20, 50]
  outputs[1] = [30, 40]

Zobacz dynamic_stitch na przykład na temat ponownego scalania partycji.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt zakresu
 • ścianki działowe: dowolny kształt. Indeksy z zakresu [0, num_partitions) .
 • num_partitions: liczba partycji do wyprowadzenia.

Zwroty:

 • OutputList : Tensor wyjść.

Konstruktory i destruktory

DynamicPartition (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input partitions, int64 num_partitions)

Atrybuty publiczne

operation
outputs

Funkcje publiczne

operator[] (size_t index) const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjścia

::tensorflow::OutputList outputs

Funkcje publiczne

Partycja dynamiczna

 DynamicPartition(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input partitions,
 int64 num_partitions
)

operator[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const