Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: TożsamośćN

#include <array_ops.h>

Zwraca listę tensorów o takich samych kształtach i zawartości jak dane wejściowe.

Streszczenie

tensory.

Ta operacja może być użyta do zastąpienia gradientu dla skomplikowanych funkcji. Załóżmy na przykład, że y = f(x) i chcemy zastosować niestandardową funkcję g dla backprop tak, że dx = g(dy). W Pythonie

with tf.get_default_graph().gradient_override_map(
    {'IdentityN': 'OverrideGradientWithG'}):
  y, _ = identity_n([f(x), x])

.RegisterGradient('OverrideGradientWithG')
def ApplyG(op, dy, _):
  return [None, g(dy)]  # Do not backprop to f(x).

Argumenty:

Zwroty:

  • OutputList : Tensor wyjściowy.

Konstruktory i destruktory

IdentityN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList input)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

operator[] (size_t index) const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::OutputList output

Funkcje publiczne

TożsamośćN

 IdentityN(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList input
)

operator[]

::tensorflow::Output operator[](
  size_t index
) const