Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: Zamówiona mapaUnstageNoKey

#include <data_flow_ops.h>

Op usuwa i zwraca element (klucz, wartość) o najmniejszym.

Streszczenie

klucz z kontenera bazowego. Jeśli bazowy kontener nie zawiera elementów, op będzie blokować, dopóki nie zrobi tego.

Argumenty:

Zwroty:

 • Klawisz Output
 • Wartości OutputList

Konstruktory i destruktory

OrderedMapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapUnstageNoKey::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

key
operation
values

Publiczne funkcje statyczne

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow:: ops:: OrderedMapUnstageNoKey:: Attrs

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla OrderedMapUnstageNoKey .

Atrybuty publiczne

klucz

::tensorflow::Output key

operacja

Operation operation

wartości

::tensorflow::OutputList values

Funkcje publiczne

Zamówiona mapaUnstageNoKey

 OrderedMapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

Zamówiona mapaUnstageNoKey

 OrderedMapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const OrderedMapUnstageNoKey::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

Pojemność

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Pojemnik

Attrs Container(
 StringPiece x
)

Limit pamięci

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

Wspólna nazwa

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)