Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: KolejkaDequeueUpTo

#include <data_flow_ops.h>

Dequeuuje n krotek jednego lub więcej tensorów z danej kolejki.

Streszczenie

Ta operacja nie jest obsługiwana przez wszystkie kolejki. Jeśli kolejka nie obsługuje DequeueUpTo, zwracany jest błąd Unimplemented.

Jeśli kolejka jest zamknięta i pozostało więcej niż 0, ale mniej niż n elementów, zamiast zwracać błąd OutOfRange, taki jak QueueDequeueMany , natychmiast zwracanych jest mniej niż n elementów. Jeśli kolejka jest zamknięta i pozostało w niej 0 elementów, zwracany jest błąd OutOfRange, tak jak w QueueDequeueMany . W przeciwnym razie zachowanie jest identyczne z QueueDequeueMany :

Ta operacja łączy tensory elementów kolejki wzdłuż 0. wymiaru, aby utworzyć tensor pojedynczego składnika. Wszystkie komponenty w krotce usuniętej z kolejki będą miały rozmiar n w zerowym wymiarze.

Ta operacja ma k wyjść, gdzie k jest liczbą składników w krotkach przechowywanych w danej kolejce, a wyjście i jest i-tym składnikiem usuniętej z kolejki krotki.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt zakresu
 • uchwyt: dojście do kolejki.
 • n: Liczba krotek do usunięcia z kolejki.
 • component_types: typ każdego składnika w krotce.

Atrybuty opcjonalne (zobacz Attrs ):

 • timeout_ms: Jeśli kolejka ma mniej niż n elementów, ta operacja zostanie zablokowana do milisekund timeout_ms. Uwaga: ta opcja nie jest jeszcze obsługiwana.

Zwroty:

 • OutputList : jeden lub więcej tensorów, które zostały usunięte z kolejki jako krotka.

Konstruktory i destruktory

QueueDequeueUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input n, const DataTypeSlice & component_types)
QueueDequeueUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input n, const DataTypeSlice & component_types, const QueueDequeueUpTo::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

components
operation

Funkcje publiczne

operator[] (size_t index) const

Publiczne funkcje statyczne

TimeoutMs (int64 x)

Struktury

tensorflow:: ops:: QueueDequeueUpTo:: Attrs

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla QueueDequeueUpTo .

Atrybuty publiczne

składniki

::tensorflow::OutputList components

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

KolejkaDequeueUpTo

 QueueDequeueUpTo(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input n,
 const DataTypeSlice & component_types
)

KolejkaDequeueUpTo

 QueueDequeueUpTo(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input n,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const QueueDequeueUpTo::Attrs & attrs
)

operator[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Publiczne funkcje statyczne

Limit czasu Ms

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)