Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: TensorArrayConcat

#include <data_flow_ops.h>

Concat elementy z TensorArray na wartość value .

streszczenie

Przyjmuje elementy T o kształtach

 (n0 x d0 x d1 x ...), (n1 x d0 x d1 x ...), ..., (n(T-1) x d0 x d1 x ...)
 

i łączy je w Tensor kształtu:

`` `` (n0 + n1 + ... + n (T-1) x d0 x d1 x ...)

All elements must have the same shape (excepting the first dimension).

Arguments:
* scope: A Scope object
* handle: The handle to a TensorArray.
* flow_in: A float scalar that enforces proper chaining of operations.
* dtype: The type of the elem that is returned.

Optional attributes (see Attrs):
* element_shape_except0: The expected shape of an element, if known,
excluding the first dimension. Used to validate the shapes of
TensorArray elements. If this shape is not fully specified, concatenating
zero-size TensorArrays is an error.

Returns:
* Output value: All of the elements in the TensorArray, concatenated along the first
axis.
* Output lengths: A vector of the row sizes of the original T elements in the
value output. In the example above, this would be the values:
(n1, n2, ..., n(T-1)). 

Konstruktorzy i niszczyciele

TensorArrayConcat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input flow_in, DataType dtype)
TensorArrayConcat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input flow_in, DataType dtype, const TensorArrayConcat::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

lengths
operation
value

Publiczne funkcje statyczne

ElementShapeExcept0 (PartialTensorShape x)

Struktury

tensorflow :: ops :: TensorArrayConcat :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla TensorArrayConcat .

Atrybuty publiczne

długości

::tensorflow::Output lengths

operacja

Operation operation

wartość

::tensorflow::Output value

Funkcje publiczne

TensorArrayConcat

 TensorArrayConcat(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input flow_in,
 DataType dtype
)

TensorArrayConcat

 TensorArrayConcat(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input flow_in,
 DataType dtype,
 const TensorArrayConcat::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

ElementShapeExcept0

Attrs ElementShapeExcept0(
 PartialTensorShape x
)