tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNativeBackpropInput

#include <nn_ops.h>

Girdiye göre derinlemesine evrişimin gradyanlarını hesaplar.

Özet

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Scope nesnesi
 • input_sizes: şeklini temsil eden bir tam sayı vektör input göre, data_format . Örneğin, data_format 'NHWC' ise, input 4-D [batch, height, width, channels] tensörüdür.
 • filtre: 4 boyutlu [filter_height, filter_width, in_channels, depthwise_multiplier] .
 • out_backprop: göre şekil 4-D data_format . Örneğin, data_format 'NHWC' ise, out_backprop şekli [batch, out_height, out_width, out_channels] . Gradyanlar, evrişimin çıktısını oluşturur.
 • strides: Evrişim girdisinin her bir boyutu için kayan pencerenin adımı
 • padding: Kullanılacak dolgu algoritmasının türü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • data_format: Giriş ve çıkış verilerinin veri formatını belirtin. Varsayılan biçim "NHWC" ile veriler şu sırayla saklanır: [toplu iş, yükseklik, genişlik, kanallar]. Alternatif olarak, format "NCHW" olabilir, veri saklama sırası: [parti, kanallar, yükseklik, genişlik].
 • genişlemeler: 1-D uzunluk tensörü 4. Her input boyutu için genişleme faktörü. K> 1 olarak ayarlanırsa, o boyuttaki her filtre öğesi arasında k-1 atlanan hücreler olacaktır. Boyut sırası data_format değerine göre data_format , ayrıntılar için yukarıya bakın. Parti ve derinlik boyutlarındaki genişlemeler 1 olmalıdır.

İadeler:

 • Output : data_format göre şekle sahip 4-D. Örneğin, data_format 'NHWC' ise çıktı şekli [batch, in_height, in_width, in_channels] . Gradyan, evrişimin girdisini ifade eder.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

DepthwiseConv2dNativeBackpropInput (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_sizes, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
DepthwiseConv2dNativeBackpropInput (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_sizes, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const DepthwiseConv2dNativeBackpropInput::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamusal işlevler

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

DataFormat (StringPiece x)
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)

Yapılar

tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNativeBackpropInput :: Attrs

DepthwiseConv2dNativeBackpropInput için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcıları.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamusal işlevler

DepthwiseConv2dNativeBackpropInput

 DepthwiseConv2dNativeBackpropInput(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_sizes,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

DepthwiseConv2dNativeBackpropInput

 DepthwiseConv2dNativeBackpropInput(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_sizes,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const DepthwiseConv2dNativeBackpropInput::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Girdi

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Veri formatı

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

Dilatasyonlar

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)