tensor akışı:: işlem:: Dekuantizasyon

#include <array_ops.h>

'Giriş' tensörünü kayan bir Tensor'a dönüştürün .

Özet

[min_aralık, maksimum_aralık] çıktının aralığını belirten skaler değişkenlerdir. 'Mode' özelliği, kayan değer değerlerini nicelenmiş eşdeğerlerine dönüştürmek için tam olarak hangi hesaplamaların kullanıldığını kontrol eder.

'MIN_COMBINED' modunda tensörün her değeri aşağıdaki işlemlerden geçecektir:

if T == qint8: in[i] += (range(T) + 1)/ 2.0
out[i] = min_range + (in[i]* (max_range - min_range) / range(T))
burada range(T) = numeric_limits ::max() - numeric_limits ::min() range(T) = numeric_limits ::max() - numeric_limits ::min() range(T) = numeric_limits ::max() - numeric_limits ::min()

MIN_COMBINED Mod Örneği

Giriş bir QuantizedRelu6'dan geliyorsa, çıkış türü quint8'dir (0-255 aralığı) ancak QuantizedRelu6'nın olası aralığı 0-6'dır. Min_range ve max_range değerleri bu nedenle 0,0 ve 6,0'dır. Quint8'deki dequantize her değeri alır, float'a çevirir ve 6/255 ile çarpar. Eğer quantizedtype qint8 ise, işlemin dökümden önce ek olarak her değeri 128 ile ekleyeceğini unutmayın.

Mod 'MIN_FIRST' ise bu yaklaşım kullanılır:

num_discrete_values = 1 << (# of bits in T)
range_adjust = num_discrete_values / (num_discrete_values - 1)
range = (range_max - range_min) * range_adjust
range_scale = range / num_discrete_values
const double offset_input = static_cast(input) - lowest_quantized;
result = range_min + ((input - numeric_limits::min()) * range_scale)

Mod SCALED ise, her giriş değerinin bir ölçeklendirme_faktörü ile çarpılmasıyla dekuantizasyon gerçekleştirilir. (Böylece 0 girişi her zaman 0,0 ile eşleşir).

Ölçekleme_faktörü, aşağıdaki algoritma kullanılarak QuantizeAndDequantize{V2|V3} ve QuantizeV2 ile uyumlu bir şekilde min_range , max_range ve narrow_range belirlenir:

 

 const int min_expected_T = std::numeric_limits::min() +
  (narrow_range ? 1 : 0);
 const int max_expected_T = std::numeric_limits::max();
 const float max_expected_T = std::numeric_limits::max();

 const float scale_factor =
  (std::numeric_limits::min() == 0) ? (max_range / max_expected_T)
                     : std::max(min_range / min_expected_T,
                          max_range / max_expected_T);

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • min_range: Giriş için üretilebilecek minimum skaler değer.
 • max_range: Giriş için üretilebilecek maksimum skaler değer.

İadeler:

 • Output : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Dequantize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input min_range, :: tensorflow::Input max_range)
Dequantize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input min_range, :: tensorflow::Input max_range, const Dequantize::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Axis (int64 x)
Mode (StringPiece x)
NarrowRange (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: Dequantize:: Öznitelikler

Dequantize için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

Dekuantizasyon

 Dequantize(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input min_range,
 ::tensorflow::Input max_range
)

Dekuantizasyon

 Dequantize(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input min_range,
 ::tensorflow::Input max_range,
 const Dequantize::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Eksen

Attrs Axis(
 int64 x
)

Mod

Attrs Mode(
 StringPiece x
)

Dar Aralık

Attrs NarrowRange(
 bool x
)