tensor akışı:: işlem:: ArgMin:: Öznitelikler

#include <math_ops.h>

ArgMin için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

output_type_ = DT_INT64
DataType

Kamu işlevleri

OutputType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan olarak DT_INT64'tür.

Genel özellikler

çıktı_tipi_

DataType tensorflow::ops::ArgMin::Attrs::output_type_ = DT_INT64

Kamu işlevleri

Çıkış Türü

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ArgMin::Attrs::OutputType(
  DataType x
)

Varsayılan olarak DT_INT64'tür.