tensor akışı:: işlem:: CropAndResizeGradImage:: Öznitelikler

#include <image_ops.h>

CropAndResizeGradImage için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

method_ = "bilinear"
StringPiece

Kamu işlevleri

Method (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Enterpolasyon yöntemini belirten bir dize.

Genel özellikler

yöntem_

StringPiece tensorflow::ops::CropAndResizeGradImage::Attrs::method_ = "bilinear"

Kamu işlevleri

Yöntem

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::CropAndResizeGradImage::Attrs::Method(
  StringPiece x
)

Enterpolasyon yöntemini belirten bir dize.

Şimdilik yalnızca 'bilinear' desteklenmektedir.

Varsayılan olarak "çift doğrusal"