tensor akışı:: işlem:: QuantizedRelu6:: Öznitelikler

#include <nn_ops.h>

QuantizedRelu6 için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

out_type_ = DT_QUINT8
DataType

Kamu işlevleri

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan DT_QUINT8'dir.

Genel özellikler

out_type_

DataType tensorflow::ops::QuantizedRelu6::Attrs::out_type_ = DT_QUINT8

Kamu işlevleri

Çıkış Türü

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedRelu6::Attrs::OutType(
  DataType x
)

Varsayılan DT_QUINT8'dir.