tensor akışı:: işlem:: Dağılım Güncellemesi:: Öznitelikler

#include <state_ops.h>

ScatterUpdate için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

use_locking_ = true
bool

Kamu işlevleri

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
True ise atama bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.

Genel özellikler

use_locking_

bool tensorflow::ops::ScatterUpdate::Attrs::use_locking_ = true

Kamu işlevleri

KullanımKilitleme

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ScatterUpdate::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

True ise atama bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.

Varsayılanlar true'dur