tensor akışı:: işlem:: Alt dizin:: Öznitelikler

#include <string_ops.h>

Substr için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

unit_ = "BYTE"
StringPiece

Kamu işlevleri

Unit (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Alt dizeyi oluşturmak için kullanılan birim.

Genel özellikler

birim_

StringPiece tensorflow::ops::Substr::Attrs::unit_ = "BYTE"

Kamu işlevleri

Birim

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Substr::Attrs::Unit(
  StringPiece x
)

Alt dizeyi oluşturmak için kullanılan birim.

Şunlardan biri: "BYTE" (bayt cinsinden konumu ve uzunluğu tanımlamak için) veya "UTF8_CHAR" (UTF-8 kodlu Unicode kod noktaları için). Varsayılan "BYTE" dir. unit=UTF8_CHAR ve input dizeleri yapısal olarak geçerli UTF-8 içermiyorsa sonuçlar tanımsızdır.

Varsayılan olarak "BYTE"