Google I/O'yu ayarladığınız için teşekkür ederiz. İsteğe bağlı olarak tüm oturumları görüntüleyin İsteğe bağlı olarak izleyin

tensör akışı:: operasyon:: KimlikN

#include <array_ops.h>

Girdi ile aynı şekil ve içeriğe sahip bir tensör listesi döndürür.

Özet

tensörler.

Bu işlem, karmaşık işlevler için gradyanı geçersiz kılmak için kullanılabilir. Örneğin, y = f(x) olduğunu ve backprop için dx = g(dy) olacak şekilde özel bir g işlevi uygulamak istediğimizi varsayalım. Python'da,

with tf.get_default_graph().gradient_override_map(
    {'IdentityN': 'OverrideGradientWithG'}):
  y, _ = identity_n([f(x), x])

.RegisterGradient('OverrideGradientWithG')
def ApplyG(op, dy, _):
  return [None, g(dy)]  # Do not backprop to f(x).

Argümanlar:

İadeler:

  • OutputList : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

IdentityN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList input)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

operator[] (size_t index) const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::OutputList output

Kamu işlevleri

KimlikN

 IdentityN(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList input
)

Şebeke[]

::tensorflow::Output operator[](
  size_t index
) const