Ngày Cộng đồng ML là ngày 9 tháng 11! Tham gia với chúng tôi để cập nhật từ TensorFlow, JAX, và nhiều hơn nữa Tìm hiểu thêm

dòng chảy :: hoạt động :: Xấp xỉ Đính kèm

#include <math_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ApproximateEqual .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

tolerance_ = 1e-05f
float

Chức năng công cộng

Tolerance (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là 1e-05.

Thuộc tính công khai

lòng khoan dung_

float tensorflow::ops::ApproximateEqual::Attrs::tolerance_ = 1e-05f

Chức năng công cộng

Lòng khoan dung

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ApproximateEqual::Attrs::Tolerance(
  float x
)

Mặc định là 1e-05.