Ngày Cộng đồng ML là ngày 9 tháng 11! Tham gia với chúng tôi để cập nhật từ TensorFlow, JAX, và nhiều hơn nữa Tìm hiểu thêm

dòng chảy :: hoạt động :: Tạm thời có thể thay đổi :: Đính kèm

#include <state_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho TemporaryVariable .

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

var_name_ = ""
StringPiece

Chức năng công cộng

VarName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Ghi đè tên được sử dụng cho tài nguyên biến tạm thời.

Thuộc tính công cộng

var_name_

StringPiece tensorflow::ops::TemporaryVariable::Attrs::var_name_ = ""

Chức năng công cộng

VarName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TemporaryVariable::Attrs::VarName(
  StringPiece x
)

Ghi đè tên được sử dụng cho tài nguyên biến tạm thời.

Giá trị mặc định là tên của op ' TemporaryVariable ' (được đảm bảo là duy nhất).

Mặc định là ""