עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: תור תור

#include <data_flow_ops.h>

מצמיד טופל של טנסור אחד או יותר בתור הנתון.

סיכום

בקלט הרכיבים יש אלמנטים k, המתאימים לרכיבי הצמרות המאוחסנים בתור הנתון.

הערה אם התור מלא, פעולה זו תיחסם עד שהאלמנט הנתון יושבע (או 'זמן קצוב_מס', אם צוין).

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • ידית: הידית לתור.
 • רכיבים: יש לקחת טנסור אחד או יותר ממנו יש לקחת את הטנסורים הנצפים.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • timeout_ms: אם התור מלא, פעולה זו תחסום עד timeout_ms אלפיות השנייה. הערה: אפשרות זו אינה נתמכת עדיין.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

QueueEnqueue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::InputList components)
QueueEnqueue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::InputList components, const QueueEnqueue::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

TimeoutMs (int64 x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: QueueEnqueue :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור QueueEnqueue .

תכונות ציבוריות

מבצע

Operation operation

פונקציות ציבוריות

תור תור

 QueueEnqueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::InputList components
)

תור תור

 QueueEnqueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::InputList components,
 const QueueEnqueue::Attrs & attrs
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

פסק זמן

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)