עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: תור תור :: עו"ד

#include <data_flow_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור QueueEnqueue .

סיכום

תכונות ציבוריות

timeout_ms_ = -1
int64

פונקציות ציבוריות

TimeoutMs (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם התור מלא, פעולה זו תחסום עד זמן קצוב_ms אלפיות השנייה.

תכונות ציבוריות

פסק זמן_מס_

int64 tensorflow::ops::QueueEnqueue::Attrs::timeout_ms_ = -1

פונקציות ציבוריות

פסק זמן

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QueueEnqueue::Attrs::TimeoutMs(
  int64 x
)

אם התור מלא, פעולה זו תחסום עד זמן פסק זמן_ms אלפיות השנייה.

הערה: אפשרות זו אינה נתמכת עדיין.

ברירת המחדל היא -1