עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: QuantizedReluX :: עו"ד

#include <nn_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור QuantizedReluX .

סיכום

תכונות ציבוריות

out_type_ = DT_QUINT8
DataType

פונקציות ציבוריות

OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ברירות המחדל הן DT_QUINT8.

תכונות ציבוריות

out_type_

DataType tensorflow::ops::QuantizedReluX::Attrs::out_type_ = DT_QUINT8

פונקציות ציבוריות

OutType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedReluX::Attrs::OutType(
  DataType x
)

ברירות המחדל הן DT_QUINT8.