עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: ResourceSparseApplyFtrl :: עו"ד

#include <training_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור ResourceSparseApplyFtrl .

סיכום

תכונות ציבוריות

multiply_linear_by_lr_ = false
bool
use_locking_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

MultiplyLinearByLr (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ברירת המחדל היא שקר.
UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם True , עדכון של טווסי הוואר והצבירה יהיה מוגן באמצעות נעילה; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

תכונות ציבוריות

להכפיל_ליניארית_לר_

bool tensorflow::ops::ResourceSparseApplyFtrl::Attrs::multiply_linear_by_lr_ = false

שימוש_נעילה_

bool tensorflow::ops::ResourceSparseApplyFtrl::Attrs::use_locking_ = false

פונקציות ציבוריות

MultiplyLinearByLr

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceSparseApplyFtrl::Attrs::MultiplyLinearByLr(
  bool x
)

ברירת המחדל היא שקר.

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceSparseApplyFtrl::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

אם True , עדכון של טווסי הוואר והצבירה יהיה מוגן באמצעות נעילה; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

ברירת המחדל היא שקר