עזרה להגן על שונית המחסום הגדולה עם TensorFlow על Kaggle הצטרפו אתגר

זרימת טנסור :: אופ :: זמני משתנה :: עו"ד

#include <state_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור TemporaryVariable .

סיכום

תכונות ציבוריות

var_name_ = ""
StringPiece

פונקציות ציבוריות

VarName (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
מבטלת את השם המשמש למשאב המשתנה הזמני.

תכונות ציבוריות

var_name_

StringPiece tensorflow::ops::TemporaryVariable::Attrs::var_name_ = ""

פונקציות ציבוריות

VarName

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TemporaryVariable::Attrs::VarName(
  StringPiece x
)

מבטלת את השם המשמש למשאב המשתנה הזמני.

ערך ברירת מחדל הוא שם ה- ' TemporaryVariable ' (אשר מובטח שהוא ייחודי).

ברירת המחדל היא ""