Yardım Kaggle üzerinde TensorFlow ile Büyük Bariyer Resifi korumak Meydan Üyelik

EagerSession.DevicePlacementPolicy

public static final enum EagerSession.DevicePlacementPolicy

Belirli bir cihazda bir işlemi çalıştırmaya çalıştığımızda nasıl davranacağımızı kontrol eder, ancak bazı giriş tensörleri o cihazda değildir.

Devralınan Yöntemler

Enum Değerleri

kamu statik EXPLICIT nihai EagerSession.DevicePlacementPolicy

Yanlış cihazda giriş tensörleri ile çalıştırma işlemleri başarısız olur.

public static final EagerSession.DevicePlacementPolicy SESSİZ

Kopyalama tamamlanana kadar işlem engelleneceği için performans maliyeti olan tensörü sessizce kopyalayın. Bu, varsayılan yerleştirme politikasıdır.

public static final EagerSession.DevicePlacementPolicy SILENT_FOR_INT32

Sessizce int32 tensörleri kopyalayan ancak diğer dtipleri kopyalamayan yerleştirme politikası.

public static final EagerSession.DevicePlacementPolicy WARN

Tensörü doğru cihaza kopyalayın, ancak bir uyarı kaydedin.