תודה שהתכווננת ל-Google I/O. צפה בכל ההפעלות לפי דרישה צפה לפי דרישה

TensorFlowException

כיתת גמר ציבורית TensorFlowException

חריג לא מסומן שנזרק בעת ביצוע גרפי TensorFlow.

שיטות תורשתיות